Studium uwarunkowań

Drukuj

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE BABICE

13-12-2016 15:31
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza do złożenia ofert na: Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.
Termin 12.01.2017 r.

08-12-2016 10:29
Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz (..) oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi - do dnia 31.01.2017 r.


Przyjęto:
Uchwałą Nr XXXVIII/326/06
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 1 czerwca 2006 roku.

 do pobrania plik pdf:

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego