Inne stanowiska i jednostki

Drukuj

SAMODZIELNE STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY

 • Radcy prawni    
  Krzysztof Bugla    
  Agata Zawadzka-Kowalska    
 • Biuro prawne    
  Małgorzata Pytel-Kostrzewa     tel. (22) 722-92-49    
  biuroprawne@stare-babice.waw.pl
 • Informatyk    
  tel. (22) 722-92-49    
  informatyk@stare-babice.waw.pl
 • Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej    
  Paweł Janiszewski     tel. (22) 722-95-35
 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
  Roman Balcerowiak     tel. (22) 752-87-52    
  r.balcerowiak@stare-babice.waw.pl
 • Audytor wewnętrzny    
  Teresa Pietrzak     tel. (22) 722-94-51    
  audytor@stare-babice.waw.pl

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (w budynkach UG)

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    
  kier. Alicja Napurka     tel. (22) 722-90-11     (22) 752-83-85    
  gops@stare-babice.waw.pl
 • Straż Gminna Gminy Stare Babice    
  ul. Rynek 21, pok. 44, 45
  tel. interwencje: tel. (22) 722-53-92  lub 986
  w godz. 7.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku 
  p.o. komendanta Leszek Grabowski
  tel. (22) 721-02-11 w godz. 8:00-16:00
  straz.gminna@stare-babice.waw.pl

INNE

 • Gminna Spółka Wodna "Babice"  
  tel. (22) 752-82-71
 • Punkt kasowy WBS o/Stare Babice  
  tel. (22) 752-82-74
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
  Doradztwo Rolnicze w Starych Babicach  
  Kierownik Zofia Rutkowska  
  kom. 606-497-254  
  zofia.rutkowska@modr.mazowsze.pl  
  Marek Kłujszo  
  tel. (22) 752-91-42
 • PUNKT UBEZPIECZEŃ  
  Beata Głodkowska  
  pośrednik ubezpieczeniowy PZU S.A.  
  Ubezpieczenia:  majątkowe, komunikacyjne, rolne, turystyczne, inne  
  Urząd Gminy, ul. Rynek 21  
  tel. 22 798 92 31; 603 773 855  
  beata_glodkowska@poczta.onet.pl  
  Punkt czynny:  poniedziałek 8.30-14.30  wtorek 8.30-14.30  
  środa nieczynne  czwartek 8.30-14.30  piątek 8.30-14.30                                                            

           Jednostki w nowym budynku komunalnym, ul. Rynek 21