Archiwum wiadomości ZIT

Drukuj

Archiwum wiadomości lokalnych dotyczących współpracy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszaru metropolii warszawskiej:

29-03-2019 15:01
Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz zainteresowanie młodzieży (tzw. „first voters”) uczestnictwem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


29-03-2019 14:54
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie, który ma na celu zobrazowanie 15-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej.

27-02-2019 10:36
Powstanie 3,9 km nowych  ścieżek w naszej gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).


15-02-2019 12:47
Praga
Informacja dla mieszkańców Obszaru Metropolii Warszawskiej (OMW) o działaniach planowanych przez Punkt Informacji Europejskiej w roku 2019. W programie m.in. lekcje europejskie dla uczniów, konkurs plastyczny, warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, a także comiesięczne wykłady otwarte.

14-02-2019 10:04
Praga
Fundacja Hereditas zaprasza na wyjątkowy spacer pod hasłem "Detal architektoniczny klatek schodowych kaminic Pragi"- 16.02.2019r., godz. 12:00 przed pawilonem ul. Targowa 20B i tablicą Miejskiego Systemu Informacji

31-01-2019 08:11
Europejski Wykład Otwarty
Zapraszamy na wykład w ramach Europejskich Wykładów Otwartych pn. „Program Kreatywna Europa - Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego” - 13.02.2019 r. ZODIAK - Warszawski Pawilon Architektury, godz. 16:30.

05-12-2018 07:06
Podsumowanie ETZT 2018
Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018 w Polsce.
 Dyplom dla gminy za udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, który się odbył 16-22 września 2018 r.

30-10-2018 11:28
wnioski
Ogłoszono nabór wniosków o wsparcie do Działania 10. 3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT, nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18.

29-10-2018 08:26
Konkurs debat oksfordzkich
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, ogłosił konkurs debat oksfordzkich dla uczniów szkół średnich pt. „Czas europejskiej suwerenności”. Zgłoszenia do 31.10.2018 r., godz. 12:00.

23-10-2018 13:27
Zaczął się drugi rok projektu „Szkoła bliżej nauki”, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział szkoła w Koczargach Starych.

18-10-2018 12:37
9. Forum Rozwoju Mazowsza
17.10.2018 r. odbył się pierwszy dzień spotkań w ramach 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Szczególnie ważnym elementem była debata z udziałem przedstawicieli gmin: Metropolia warszawska – jak działa?

12-10-2018 17:42
Miasto bez barier
Tradycyjnie w październiku w Warszawie podejmuje się wyjątkowo ważny temat dostępności miasta dla mieszkańców. Zaplanowano 2 konferencje, gdzie omówione zostaną problemy osób z niepełnosprawnościami.


12-10-2018 13:13
Europejski Wykład Otwarty
Zapraszamy na wykład w ramach Europejskich Wykładów Otwartych. pt. „Europass Twoją szansą na rynku pracy i edukacji” - 23.10.2018 r. Centrum Przedsiębiorczości Smolna, godz. 16:15- 17:30.

21-09-2018 10:27
dzień bez samochodu 2018
22 września 2018 r. zachęcamy wszystkich zmotoryzowanych do pozostawienia samochodów w garażu i przesiadki do Warszawskiego Transportu Publicznego.

11-09-2018 13:21
Przesiądź się i jedź! W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zaplanowanego w dniach 16-22 września br. Gmina Stare Babice również zgłosiła swój udział.

11-09-2018 17:02
Europa zmienia metropolię warszawską i Eko-Piknik.
8 września 2018 r. Gmina Stare Babice wzięła udział w wydarzeniu wraz z 50 instytucjami, które prezentowały efekty projektów zrealizowanych przy wsparciu funduszy europejskich.

30-08-2018 21:58
Piknik Europa zmienie Metropolię 2018
8 września 2018 r. Gmina Stare Babice weźmie udział w wydarzeniu „Europa zmienia metropolię warszawską”. Piknik odbędzie się w dniach 8-9 września na terenie skweru w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie.

22-08-2018 10:57
Spotkanie informacyjne - złobki
Spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia miejsc opieki dla dzieci w Warszawie i okolicach w ramach konkursu z RPO WM Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020.

09-08-2018 16:56
7 sierpnia 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa parkingów ”Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie "Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".

05-07-2018 15:01
Sprzęt i wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych za ponad 44 tys. zł zakupiła SP w Koczargach Starych w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

19-06-2018 20:20
Szkoła Bliżej Nauki zajęcia w CN Kopernik
W roku szkolnym 2017/2018 aż 2000 uczniów i 160 nauczycieli (również z Gminy Stare Babice) wzięło udział w projekcie Szkoła Bliżej Nauki, realizowanym przez CNK w partnerstwie z samorządami z Mazowsza.

12-06-2018 14:58
Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne w dniach: 18.06, 19.06 i 20.06.


11-06-2018 17:19
ED
Koniec geoblokowania, czyli o zakupach w sieci bez ograniczeń”, 28 czerwca 2018 r., godz. 16.00; Centrum Kreatywności Targowa. Rejestracja udziału.

24-04-2018 08:47
„Poznaj wolontariat międzynarodowy”
- 9 maja 2018 r., godz. 16.30; Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, Warszawa

10-04-2018 13:57
Konkurs plastyczny dla dzieci
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”. Termin 8.06.2018

28-02-2018 15:23
Informacja prasowa. Warszawa rozszerza współpracę z gminami obszaru metropolitalnego i rozpoczyna opracowywanie specjalnego planu rozwoju metropolii.


28-02-2018 15:10
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zaprasza na wykład "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej" - 19.03.2018 o godz. 12:30 w Centrum Kreatywności


12-12-2017 15:35
Wynik otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

05-12-2017 14:49
Nasza gmina wzięła udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, który trwał od 16 do 22 września 2017 r. Na konferencji podsumowującej dyplom pamiątkowy dla gminy odebrała p. H. Domańska.

17-11-2017 12:28
14.11.2017. przyjęto ostateczną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

14-11-2017 15:18
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


20-10-2017 07:02
19 października 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, którego celem jest upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych.

18-09-2017 15:32
rajd rowrerowy - relacja
W minioną sobotę (16 września 2017) rowerowo pożegnaliśmy lato w Gminie Stare Babice. Ponad 90 uczestników przejechało 27 km trasę! Rajdem rozpoczęliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

14-09-2017 14:16
ETZT
Gmina Stare Babice włączyła się do kampanii - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2017. 22 września to Dzień bez Samochodu - bezpłatny transport na liniach komunikacji ZTM.

12-09-2017 10:11
11 września 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WM 2014-2020.