Szkoła w Koczargach Starych bliżej Nauki

Drukuj

Sprzęt i wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej) za ponad 44 tys. zł zakupiła Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nowy sprzęt posłuży do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także do realizacji projektów badawczych.

Dwuletni projekt „Szkoła bliżej nauki” jest wdrażany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z siedmioma samorządami z Mazowsza.

Centrum Nauki Kopernik

Bierze w nim udział 38 szkół. Gmina Stare Babice realizuje projekt jako jeden z partnerów z budżetem około 60 tys. zł, w tym przyznane dofinansowanie wynosi około 57 tys. zł. W działaniach projektu uczestniczy Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – uczniowie klas gimnazjalnych oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i informatyki.

Ważnym elementem projektu jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, które pozwolą na wykonywanie doświadczeń podczas lekcji.

Wyposażenie zakupione dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych obejmuje m.in. mikroskopy i preparaty biologiczne, sprzęt i pomoce do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w terenie, do wykonywania doświadczeń fizycznych, sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odczynniki do pracowni chemicznej, globusy, atlasy, mapy, okazy geologiczne do pracowni geograficznej, a także różnego rodzaju modele, zestawy edukacyjne i albumy przydatne w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto Centrum Nauki Kopernik przekazało szkole 10 interdyscyplinarnych zestawów edukacyjnych „WODA”, które będą wykorzystywane przez nauczycieli różnych specjalności na zajęciach w szkole i w terenie, a także zestawy informatyczne MICRO:BIT, które posłużą do nauki programowania.

W ramach projektu nauczyciele biorą udział w blokach warsztatowych z zakresu wykorzystania metody badawczej w nauczaniu. Uczniowie mają okazję kształcić swoje kompetencje informatyczne i matematyczno-przyrodnicze oraz rozwijać kreatywność i umiejętność pracy zespołowej podczas wizyt w Centrum Nauki Kopernik, gdzie prowadzone są dla nich specjalne warsztaty w przestrzeni wystaw, w laboratoriach oraz w majsterni. Klasy gimnazjalne uczestniczą także w szkolnych zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Od września uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, będą realizować projekty badawcze.

logotypy projektu

fot. SP w Koczargach Starych