Zebranie wiejskie wsi Wierzbin i Zalesie

Drukuj

Sołtys wsi Wierzbin, Dariusz Świątkowski oraz sołtys wsi Zalesie, Elżbieta Witt, zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020[1] (zmiana przedsięwzięć uchwalonych na zebraniu w dniu 6 września 2019 r.)

Zebranie odbędzie się w dniu 21 września 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 (II termin godz. 16:15[2]) w Wojcieszynie na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej.

Kwota funduszu sołeckiego dla Wierzbina na 2020 rok wynosi 43 382,26 zł

Kwota funduszu sołeckiego dla Zalesia na 2020 rok wynosi 24 977,67 zł

 

                     
[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.