Zebranie wiejskie w Wierzbinie i Zalesiu

Drukuj

Sołtysi wsi Wierzbin Dariusz Świątkowski oraz wsi Zalesie Elżbieta Witt, zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020[1] oraz omówienia spraw bieżących (w tym funduszu sołeckiego na rok 2019). Zebranie odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. (piątek) o godz. 19.00 (II termin godz. 19:15[2]) w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej 635.

Kwota funduszu sołeckiego dla Wierzbina na 2020 rok wynosi 43 382,26 zł

Kwota funduszu sołeckiego dla Zalesia na 2020 rok wynosi 24 977,67 zł


[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.