Zebranie sołeckie wsi Stare Babice

Drukuj

Sołtys wsi Stare Babice, Lucyna Skrzeczkowska, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2019[1].
Zebranie odbędzie się w dniu 24 października  2019 r. (czwartek) o godz. 19.00 (II termin godz. 19:15[2]) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.

                                                      
[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.