Zebranie sołeckie wsi Mariew, Buda

Drukuj

Sołtys wsi Mariew, Buda, Dorota Zwolińska, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020[1].  

Zebranie odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[2]) w Mariewie,                przy ul. Kwiatowej 58.

Kwota funduszu sołeckiego dla Stanisławowa na 2020 rok wynosi 36 612,00 zł

Mieszkańcy chcący zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

                                                                              


[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.