Zebranie sołeckie wsi Lipków

Drukuj

Sołtys wsi Lipków, Paweł Karczmarek, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020[1].

Zebranie odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[2]) w Lipkowie, przy ul. Mościckiego 54b.

Kwota funduszu sołeckiego dla Zielonek-Wsi na 2020 rok wynosi 65 730,70 zł.

Mieszkańcy chcący zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1        

                                                          
[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym terminie piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.