Zebranie Sołeckie wsi Koczargi Nowe

Drukuj

Sołtys wsi Koczargi Nowe Mirosław Skoneczny wraz z Radą sołecką zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz omówienia spraw bieżących (w tym funduszu sołeckiego na rok 2019).

Zebranie odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (II termin godz. 17:15 w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

Kwota funduszu sołeckiego dla Koczargi Nowe na 2020 rok wynosi 40 095,73 zł.


[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.