Zebranie sołeckie wsi Blizne Jasińskiego, Łaszczyńskiego i Lubiczów

Drukuj

Sołtys wsi Blizne Jasińskiego Ewa Kawczyńska, Blizne Łaszczyńskiego Krzysztof Wąsikowski oraz wsi Lubiczów Jacek Dawidowski, zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckie na rok 2020 [1] oraz omówienie spraw bieżących (w tym funduszu sołeckiego na rok 2019)

Zebranie odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:30 [2])w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

Kwota funduszu sołeckiego dla Blizne J. na 2020 rok wynosi       65 730,70 zł.

Kwota funduszu sołeckiego dla Blizne Ł. na 2020 rok wynosi       65 730,70 zł.

Kwota funduszu sołeckiego dla Lubiczowa na 2020 rok wynosi          18 864,71 zł.

Mieszkańcy chcący zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1


[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.