Zebranie sołeckie w Babicach Nowych

Drukuj

Sołtys wsi Babice Nowe zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie
w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020[1]. 

Zebranie odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 19.00
(II termin godz. 19:30[2]) w OSP Stare Babice, przy ul. Wieruchowskiej 5.

Kwota funduszu sołeckiego dla Babic Nowych na 2020 rok wynosi 52 847,48 zł.

Mieszkańcy chcący zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni
są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1
[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym terminie, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.