Zebranie sołeckie Borzęcin Duży i Borzęcin Mały

Drukuj

 Sołtysi wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały zapraszają mieszkańców
na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020[1].

 Zebranie odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:30[2]) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.

Kwota funduszu sołeckiego dla Borzęcina Dużego na 2020 rok wynosi 65 730,70 zł.

Kwota funduszu sołeckiego dla Borzęcina Małego na 2020 rok wynosi 43 053,61 zł.

 Mieszkańcy chcący zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni
są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

 

                    SOŁTYS wsi Borzęcin Duży              SOŁTYS wsi Borzęcin Mały

                    (-) Wojciech WIŚNIEWSKI (-) Jadwiga JANASZ
[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020-rok

[2] W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym terminie, pół godziny później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.