Zarządzenie nr 199/2019

Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 199/2019

Wójta Gminy Stare Babice

z dnia  22 października  2019 r.

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości na  okres 21 dni wykaz z danymi o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik: 
wykaz_.doc36.5KB