Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Koczargi Nowe

Drukuj

29.11.2019 r. w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybierany był Sołtys i Rada Sołecka dla sołectwa Koczargi Nowe, na najbliższą kadencję tj. 2020-2024.
Na spotkanie przybyło 12 osób uprawnionych do głosowania
(spośród 340), co stanowi 3,53%.
W obecności Zastępcy Wójta Gminy Tomasza Szuby i Radnego Kazimierza Lade, zebranie poprowadził Wiesław Skalski.

Podczas spotkania zgromadzeni podziękowali dotychczasowemu, wieloletniemu sołtysowi Panu Mirosławowi Skoniecznemu za dotychczasową pracę. 

Podczas obrad zgłoszono jedną kandydaturę na Sołtysa – Panią Karolinę Spiżewską. W wyniku tajnego głosowania kandydatka uzyskała 12 głosów, obejmując w ten sposób funkcję Sołtysa. W skład Rady Sołeckiej wybrani zostali: Pani Sylwia Ciećwierz, Pan Wiesław Skalski i Agnieszka Wasilewska.

Kolejne zebranie już 2 grudnia - tym razem swojego Sołtysa i Radę Sołecką wybiorą mieszkańcy Borzęcina Małego.