Wspólnie zadbamy o nasz kawałek nieba

Drukuj

11 lipca 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW Anny Ewy Król, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba podpisał porozumienie         w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Porozumienie pozwala nam być pierwszą Gminą w Powiecie Warszawskim Zachodnim, która utworzy punkt konsultacyjny.  Mieszkańcy będą mogli uzyskać w nim pełną informację na temat programu wymiany pieców i termomodernizacji oraz pomoc          w procesie składania wniosków.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej  oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.