Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Drukuj

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektu uchwały statutu sołectw Gminy Stare Babice.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309).