Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż wspólne posiedzenie Komisji, odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektów uchwał do XV sesji Rady Gminy Stare Babice.

Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).