Wizyta studyjna w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością

Drukuj

26 listopada 2019 r. delegacja, składająca się z członków Stowarzyszenia „Nasz Dom – Godne Życie” oraz Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, pracownika Referatu Inwestycji i Pełnomocnika Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych, odwiedziła dzienny Ośrodek Wsparcia i Integracji dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Ośrodek znajduje się na warszawskim Ursynowie, przy ul. Belgradzkiej 33. W placówce prowadzone są zajęcia z zakresu ogólnego usprawnienia i usamodzielnienia, poszerzenia wiadomości i umiejętności zgodnie z potrzebami podopiecznych, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społecznych, zajęcia komputerowe, zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne: muzyczne, plastyczne, ceramiczne, zajęcia manualne, trening samodzielności i trening kulinarny. Podopieczni przygotowują przedstawienia okolicznościowe i biorą udział w konkursach. W Ośrodku prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa.

Pobyt w Ośrodku jest szansą dla osób z niepełnosprawnością na nabywanie i doskonalenie kompetencji społecznych, zaprzyjaźnianie się między sobą, rozwijanie interakcji i empatii, co ma wspaniały wpływ na rozwój i zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych, społecznych i funkcjonowanie fizyczne. Jak każdy inny człowiek podopieczni Ośrodka potrzebują świata zewnętrznego do tego, żeby mogli się rozwijać i zaspokajać nie tylko podstawowe potrzeby. Część z podopiecznych jeździ na wózkach, większość nie potrafi samodzielnie poruszać się po Warszawie, wielu z nich ma problem z komunikacją werbalną, ale wszyscy uwielbiają poznawać świat i innych ludzi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością w gminie Stare Babice Wójt Sławomir Sumka we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasz Dom – Godne Życie” przymierzają się do stworzenia takiego ośrodka na terenie naszej gminy, korzystając z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", pani Ewa Wiśniewska, która prowadzi Ośrodek na Ursynowie, przyjęła delegację bardzo serdecznie. Opowiedziała o istotnych sprawach związanych ze stworzeniem Ośrodka, plusach i minusach projektu, który wybrała. Pani Prezes zapewniła, że wesprze Gminę i babickie Stowarzyszenie w realizacji zadania, tak bardzo ważnego dla osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia i Integracji dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym "Maja" znajdą Państwo na stronie www Ośrodka.