Umowa partnerska VWOF

Drukuj

10 lipca 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej
z m.st. Warszawą
w sprawie realizacji projektu
„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)”.

Umożliwi on mieszkańcom gminy i turystom dostęp do nowoczesnych e-usług, w tym aplikacji na telefony w dziedzinach:

  • e-środowisko,
  • e-transport,
  • e-turystyka,
  • e-dostępność.

Projekt obejmie Warszawę i 24 okoliczne gminy, dofinansowany będzie ze środków unijnych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Przedsięwzięcie ułatwi mieszkańcom i przyjezdnym poruszanie się po terenie WOF poprzez stworzenie systemu mikrolokalizacji ułatwiającego dostęp do informacji w przestrzeni publicznej.

Zostaną zainstalowane nadajniki oraz stworzona mobilna aplikacja dostępna bezpłatnie dla wszystkich potencjalnych użytkowników.

umowę podpisuje Marcin Zając

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w notatce prasowej i prezentacji.