Stowarzyszenie ”Nasz dom – godne życie” zaprasza na spotkania

Drukuj

Ogłoszenie nadesłane przez Stowarzyszenie "Nasz dom - godne życie" w Starych Babicach:

Działajmy razem na rzecz osób niepełnosprawnych!

W dniu 15 października br. w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach odbyło się spotkanie mieszkańców gminy w sprawie utworzenia stowarzyszenia zajmującego się sprawami osób z niepełnosprawnością.

Zebrani, podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia zwykłego pod nazwą ”Nasz dom – godne życie”  w Starych Babicach. Stowarzyszenie reprezentuje interesy, działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością, ich rodzin
i opiekunów. Celem Stowarzyszenia jest szerokie działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie powstania na terenie Starych Babic centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.

Przyłącz się do nas! Członkami Stowarzyszenia mogą być rodzice osób z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnością posiadające świadomość członkostwa, inni niż rodzice członkowie rodzin, opiekunowie prawni i faktyczni oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Kolejne spotkania stowarzyszenia odbędą się

29 października oraz 19 listopada 2019 r. o godz. 19:00

w Klubie Mieszkańca, ul. Polna 40, Stare Babice.

Wspólnie możemy zrobić dużo, żeby życie niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów w naszej gminie było łatwiejsze i lepsze. Prosimy, przekażcie nasze zaproszenie swoim przyjaciołom
i sąsiadom, rodzinom osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo dziękujemy za inicjatywę i życzliwe podejście do spraw mieszkańców
z niepełnosprawnościami ze strony Wójta Gminy - pana Sławomira Sumki, oraz okazaną pomoc i wsparcie pracowników Urzędu Gminy oraz Domu Kultury w Starych Babicach.

Kontakt: niepelnosprawni.babice@interia.pl

 

 

Stowarzyszenie „Nasz dom-godne życie” w Starych Babicach