Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie

Drukuj

Gmina Stare Babice, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie”.W ramach zawiadomienia wybrano wykonawców w 3 częściach tj.    w branży drogowej – INSAL-NIKA Sp. z o.o., w branży sanitarnej – DELTA S.A.      w branży elektrycznej - WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.
Umowy na wykonanie robót zostaną zawarte po upływie ustawowego terminu oraz po dostarczeniu przez każdego z z wybranych Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegóły dotyczące wyboru zawarte są w zawiadomieniu dostępnym w poniższym linku http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=196371