Projekt MPZP części wsi Stare Babice

Drukuj

Szanowi Mieszkańcy,

poniżej zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt będzie wyłożony w
dniach od  8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce
„Dla Inwestora” w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbyła się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie 1700. Przybyło blisko 30 osób. W dyskusji poruszono szereg tematów o różnym charakterze, które interesowały przybyłych. Wszystkie poruszone problemy związane z głównym tematem zostaną przekazane projektantowi planu. Jednocześnie przypominamy, że uwagi do wyłożonego planu można składać do dnia 16 sierpnia 2019 r.
Protokół z debaty
dostępny jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego UGSB, pok. nr 3.