Procedura planistyczna w Janowie - ankieta dla mieszkańców

Drukuj

29 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyła się dyskusja publiczna z mieszkańcami dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Janów (procedura realizowana na mocy Uchwały Nr XVII/159/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów).

Przebieg dyskusji wskazywał, że wielu mieszkańców odnosi się do projektu planu w sposób jednomyślny, jednakże bezpośrednio po spotkaniu oraz w ciągu kilku następnych dni, do urzędników gminnych dotarły osoby wyrażające odmienne zdanie w tym temacie.

Aby dokładniej zbadać oczekiwania mieszkańców,
prosimy o:

  1. wypełnienie >>>ankiety<<<
  2. dostarczenie jej do Urzędu Gminy Stare Babice w nieprzekraczalnym terminie do dn. 1 lipca 2019 r.