Ponowne zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji

Drukuj

Szanowni Państwo,

ponownie zapraszamy Państwa na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 10 października o godzinie 14:00.

Tematem posiedzenia będzie: Przedstawienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 180 w Janowie–przedstawienie  założeń  projektu,  omówienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz przedstawienie  założeń w zakresie zorganizowania terenów wypoczynku i rekreacji, dostępnych dla mieszkańców gminy Stare Babice.

Na posiedzenie zaprosiliśmy także Przedstawicieli:

- Kampinoskiego Parku Narodowego

- Lasów Miejskich

- Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Posiedzenie  Komisji  będzie transmitowane  (kanał  Urzędu  Gminy  Stare  Babice –UGStareBabice –na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696).