Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych

Drukuj
Szanowni Państwo, informujemy że spółka Eko-Babice w dniu 28 listopada 2019 r. podpisała umowę z firmą GÓR-BUD Grzegorz Górski na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi lokalnej oznaczonej w MPZP jako 3KDL w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego.
Termin wykonania zamówienia wynosi 110 dni od dnia zawarcia umowy.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” w tym zadaniu będzie pełnić funkcję Inwestora Zastępczego, działając w imieniu i na rzecz Gminy Stare Babice.