Otwarcie ofert na przebudowę ulicy Lutosławskiego

Drukuj

W dniu dzisiejszym o godzinie 12 odbyło się otwarcie ofert na przebudowę ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. 11 oferentów złożyło propozycję realizacji zadania. Obecnie trwa dalsza procedura mająca na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert w poszczególnych etapach zamówienia. Szczegółowe informacje ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej.