OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 21.12.2017 r.

RPP.6721.49.2017

OGŁOSZENIE 

O rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”.
Obszar zawarty jest pomiędzy:
ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińską, ul. Zieloną i ul. Pohulanka.

Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się od dnia 22 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.babice-stare.waw.pl zakładka; „Dla Inwestora” – „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w koncepcji planu zostanie przeprowadzona w dniu 5 lutego 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 - Sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym.

Zainteresowania mogą składać do koncepcji uwagi do 9 lutego 2018 r.

Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie: Uchwały Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem na stronie internetowej: www.bip.stare-babice.waw.pl zakładka; „Akty normatywne organów Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.

Wójt Gminy
 (-) Krzysztof Turek