Ogłoszenia społeczne - przekaż 1% podatku

Drukuj

Zachęcamy Państwa do przesyłania ogłoszeń o przekazaniu 1% podatku na cele charytatywne.
Ogłoszenia prosimy przesyłac na adres e-mail: rks@stare-babice.pl

1% podatku to 100% serca :-)czachorowski_karol_i_barbara.pdf


Monika z mózgowym porażeniem dziecięcym poszukuje wsparcia finansowego na kolejne turnusy rehabilitacyjne. 1% podatku dochodowego jest wspaniałym darem. Może zechce Pan/Pani przekazać swój właśnie dla Moniki?
Potrzebne dane :

W części "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" należy wypełnić pola:

- Numer KRS - 0000308316

- Wnioskowana kwota - ....... zgodnie z wyliczeniem 1%

W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" wpisujemy w pole:

- Cel szczegółowy 1% -  Darowizna na rehabilitację Moniki Misiura - symbol M/17 

- Wyrażam zgodę - opcjonalnie, wg własnego uznania.