Odebraliśmy nagrodę za Poradnik po planowaniu przestrzennym!

Drukuj

18 września w Hotelu Bellotto odbyła się uroczysta gala z okazji 30 rocznicy powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

18 września 1989 roku inicjatorzy ustawy przywracającej do życia samorząd terytorialny: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad samorządnością i towarzyszyć jej w pierwszych krokach.

W obchodach z okazji 30-lecia Fundacji towarzyszyli przyjaciele i partnerzy – prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy JST i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie wydarzenia przemawiał również Prezydent m.st. Warszawy Pan Rafał Trzaskowski, który podkreślił rolę samorządu i zaznaczył zaangażowanie ojców założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – prof. Jerzego Regulskiego i sędziego Jerzego Stępnia w sprawy samorządności terytorialnej.

W trakcie obchodów wręczono Nagrodę Regulskiego, którą co roku Towarzystwo Urbanistów Polskich i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej nagradza za wybitne osiągnięcia w planowaniu przestrzennym i wyróżnia inicjatywy wspierające samorządność. W tym roku nagrodę w kategorii Wiedza i upowszechnianie, za Przewodnik po planowaniu przestrzennym odebrał Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz pracownicy referatu Planowania Przestrzennego: Damian Siembida i Monika Sotomska.

Planowanie przestrzenne w Gminie Stare Babice

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Często podczas spotkań zadawali oni pytania: Czym jest plan miejscowy? Jak można wziąć udział w procedurze planistycznej? Na czym polega proces sporządzania planu? Jakie są skutki podejmowania przez urząd decyzji planistycznych? Dokument taki opracowali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r. Został on opublikowany na stronie www.stare-babice.pl  w zakładce Dla Mieszkańca oraz w portalach społecznościowych. W 2019 r. Gmina Stare Babice wyda ten przewodnik również w wersji papierowej w nakładzie ok. 1000 egz. Opracowany dokument spełnia pokładane w nim nadzieje – pozwala na lepszą komunikację z mieszkańcami w zakresie planowania przestrzennego w gminie. Dzięki niemu mieszkańcy stają się partnerami w merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości gminy. Partycypują także w pracach nad planem, biorą udział w konsultacjach i monitorują przebieg poszczególnych etapów procedury planistycznej. Wszystkie terminy istotne dla mieszkańców są podawane do informacji publicznej za pośrednictwem gminnych mediów.

Poradnik po planowaniu przestrzennym

Planowanie przestrzenne w Gminie Stare Babice jest niezwykle ważnym elementem działalności samorządu gminnego. Poprzez stosowanie różnych instrumentów, które dał ustawodawca, tworzymy  akty definiujące w jaki sposób powstanie tutaj nowa zabudowa. Każdy z naszych mieszkańców ma wpływ na kierunek rozwoju przestrzennego. Ta zbiorowa odpowiedzialność bierze się z tego, że ustawodawca zapewnił możliwość uczestnictwa w procedurze planistycznej – mieszkańcy mogą brać czynny udział w pracach planistycznych dając temu wyraz w postaci zapoznawania się z projektami nowych planów miejscowych, biorąc udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez urząd gminy, czy składając wnioski oraz uwagi do planu. Gmina Stare Babice jest dobrem wspólnym i wszyscy powinni brać udział w programowaniu rozwoju przestrzennego – jeżeli dzisiaj razem stworzymy wizję gminy (odpowiedzmy sobie na pytanie jak gmina Stare Babice ma wyglądać za 10, 20, czy 30 lat ?), będziemy mogli stworzyć plany miejscowe zapewniające nam dążenie do realizacji tego celu. Konsekwentne i przemyślane plany miejscowe są nie tylko dla nas – przede wszystkim jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, wnuków oraz nowych mieszkańców gminy. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby za kilka dekad mogli oni stwierdzić, że zapewniliśmy przestrzeń do życia najwyższej jakości. Broszura, którą stworzyliśmy dla mieszkańców, przybliża specyfikę planowania przestrzennego oraz zachęca do aktywnego udziału w planowaniu i podejmowaniu decyzji planistycznych na rzecz wspólnego dobra.

Przewodnik jest dostępny do przeczytania tutaj