Nieprawdziwe informacje w mediach społecznościowych

Drukuj

Drodzy Mieszkańcy,

w związku licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w sprawie informacji, która została opublikowana 6.11.2019 r. w grupach społecznościowych na portalu Facebook przez jednego z użytkowników, informujemy, że od dnia 6 listopada 2019 roku Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach nie odnotowała zgłoszenia kradzieży z włamaniem bądź usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w miejscowości Blizne Jasińskiego.

Ponadto, od 17 października 2019 roku Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach nie odnotowała żadnego zgłoszenia kradzieży z włamaniem bądź usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w Gminie Stare Babice.


Po umieszczeniu przez Urząd Gminy Stare Babice tego oświadczenia na powyższym portalu, użytkownik najprawdopodobniej usunął swój post, gdyż jest on już niedostępny.