MARIEW, BUDA - WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Drukuj

Zebranie wiejskie  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz zmiany Studium Gminy, odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 18.00(II termin godz. 18:15*) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. 

Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy
18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa /jest wpisana do rejestru wyborców/.
Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i ustalenie czy jest uprawniony do głosowania.

* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.