LIPKÓW - WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Drukuj

Zebranie wiejskie  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 18.30  (II termin godz. 18:45*) w Lipkowie, przy ul. Mościckiego 54b. 
 
Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy  18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa /jest wpisana do rejestru wyborców/. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i ustalenie czy jest uprawniony do głosowania.  
* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.