Inwentaryzacja źródeł ciepła

Drukuj

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęliśmy w naszej gminie inwentaryzację źródeł niskiej emisji, która ma na celu pokazanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła. Dzięki inwentaryzacji dowiemy się, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez mieszkańców oraz będziemy mogli oszacować koszty i zaplanować środki na przeprowadzenie wymiany ogrzewania a tym samym możliwość lepszego dopasowania programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców. Bardzo prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety. Przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej i finansowej. Z góry dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy

 http://www.stare-babice.pl/pl/news/inwentaryzacja-źródeł-ciepła

Kwestionariusz mogą Państwo wypełnić samodzielnie lub wspólnie z ankieterem, który odwiedzi Państwa w domu. Po samodzielnym wypełnieniu ankietę można oddać sołtysowi, przekazać ankieterowi, wysłać pocztą elektroniczną pone_ankiety_babice@opoczta.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy, ul. Rynek 32 pokój 10. Dla Państwa została również uruchomiona specjalna infolinia nr tel. 517 292 761 czynna codziennie od 8.00-19.00. Dyżurni ankieterzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

W związku z ostatnimi zgłoszeniami dotyczącymi włamań na prywatne posesje pragniemy Państwa poinformować, że wszyscy ankieterzy są wyposażeni w identyfikatory oraz mają imienne upoważnienie Wójta do przeprowadzenia ankiety.

 

Załącznik: