Dyskusja publiczna

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż właśnie rozpoczęła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” (w kwartale ulic Koczarska – Osiedlowa – Sienkiewicza – Kutrzeby) w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w Sali im. Stanisława Zająca (sala konferencyjna) .

Z powyższym planem zagospodarowania przestrzennego           wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można się zapoznać do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu  oraz na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora>>>Plany miejscowe w przygotowaniu.