Debata społeczna nt. bezpieczeństwa

Drukuj

Zapraszamy mieszkańców gminy Stare Babice na debatę społeczną, która odbędzie się 18 listopada 2019 roku w godz. 18:00 – 20:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. 

Debaty społeczne organizowane są przez starobabicką komendę od 2012 roku. Policjanci organizują takie spotkania w całym powiecie, po to aby dotrzeć bezpośrednio do wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin. Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Zapraszamy mieszkańców gminy Stare Babice do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 18 listopada 2019 roku w godz. 18:00-20:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.