Budowa nowego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy, 

w związku z rozwojem gminy oraz zmianą przepisów środowiskowych została podjęta decyzja o budowie nowego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powstaje przy ul. Dworkowej w Starych Babicach tuż obok dotychczas funkcjonującego.

Nowością będzie zadaszone miejsce na kontenery, waga samochodowa do ważenia odpadów oraz zamykany magazyn na materiały niebezpieczne. Teren o powierzchni ponad 800 m2 będzie ogrodzony i utwardzony. Ze względu na kształt działki zostały zaprojektowane dwie bramy: wjazdowa i wyjazdowa, a  ruch odbywać się będzie w jednym kierunku. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu ułatwi korzystanie z GPSZOK-u. Do GPSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane (wydzielone rodzajowo): opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w  tym odpady zielone), odpady budowlane w postaci gruzu (cegła, beton), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki, opony, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe.  Na terenie GPSZOK planowane jest uruchomienie punktu wymiany niepotrzebnych rzeczy tj. mebli, zabawek i sprzętu sportowego. Rzeczy te będą oceniane przez pracowników GPSZOK i przeznaczane do powtórnego wykorzystania przez osoby potrzebujące. Nowy GPSZOK zacznie działać pod koniec tego roku.