Bezpłatna pomoc psychologa

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. dla mieszkańców Gminy Stare Babice zostanie utworzony Punkt Pomocy Psychologicznej, którego usługi będą obejmować poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc), rodzin żyjących z osobą uzależnioną, psychoedukację, profilaktykę uzależnień, pomoc dla osób z zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi (w tym dla osób ze spektrum autyzmu, ADHD, depresją), dla osób przeżywających traumę; kryzysy życiowe; interwencje kryzysowe z terenu Gminy Stare Babice.

Punkt Pomocy Psychologicznej dla mieszkańców Gminy Stare Babice będzie prowadzić Pani Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, doradca zawodowy, socjoterapeutka, Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Psychologicznego, Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Punkt będzie czynny od 8 listopada 2019 roku raz w tygodniu (w piątki) w godz. od 11.30 do 17.30  w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, (pierwsze piętro, pok. nr 41).

Osoby, które będą chciały umówić się z Panią psycholog na wizytę prosimy o kontakt pod nr tel. 601-938-288

lub mail:  fundacjazrodlozmian@gmail.com

 

Metody i formy pracy Punktu będą obejmować:

-konsultacje/sesje indywidualne

-warsztaty grupowe

-współpracę psychoedukacyjną i profilaktyczną ze szkołami (dyrektor, pedagog/psycholog szkolny)

-współpracę z GOPS

-współpracę z GKRPA.

 

Czas oddziaływań: systematyczne działania wśród dzieci, młodzieży, dorosłych z grup ryzyka i ich rodzin.

         Efektowne akcje prewencyjne wobec zachowań ryzykownych są efektowne, ale nie efektywne. Jedynie długoterminowa, stała kontynuacja działań profilaktycznych daje oczekiwane efekty, ogranicza i zapobiega większym problemom. Wpływa na zmniejszenie kosztów społecznych. Rodziny, dzięki konsekwentnie realizowanym działaniom profilaktycznym, są lepiej zintegrowane, posiadają wsparcie, ograniczona jest przestępczość, zmniejsza się wykluczenie społeczne.

         Dzieci i młodzież są główną grupą odbiorczą działań profilaktycznych. Występuje tu duża dynamika zmian rozwojowych. Okres dojrzewania to silnie rozbudzona potrzeba poznawcza. Ciekawość motywuje do poszukiwań nowych bodźców i doznań.

Spodziewane efekty oddziaływań: wiedza nt zachowań ryzykownych  (umiejętność odmawiania, wiedza o uzależnieniach, psychoedukacja, nauka zachowań asertywnych, treningi społeczne i interpersonalne, umiejętności komunikacji, dialogu, świadome budowanie własnej tożsamości, budowanie poczucia własnej wartości, budowanie własnych wartości.