Asfaltują ul. Jakubowicza

Drukuj

24 maja 2019 r. rozpoczęły się prace związane z asfaltowaniem ostatniej warstwy na ul. Jakubowicza. Wg wykonawcy w tym dniu zostanie wykonana ok. połowa drogi (500-600 m), a pozostały odcinek do ul. Kontuszowej w sobotę 25 maja 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że GPK Eko-Babice w dniu 30 kwietnia 2019 r. ogłosiło unijny przetarg na „Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej na odcinku od ul. Białej Góry do ul. Jakubowicza” z terminem otwarcia ofert 4 czerwca 2019 r. Zgodnie z zapisami specyfikacji przetargowej odtworzenie nawierzchni będzie zrealizowane w ciągu 50 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w powyższym przetargu.