Akcja Krwiodawstwa

Drukuj

Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 15 września 2019 roku (niedziela) w Bliznem Jasińskiego (na terenie parafialnym, przy budynku kościoła - ul. Łaszczyńskiego 1) w godz. 9.00 - 12.30.

Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.

 Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN".