Kwiecień 2019

Dzieci Warszawy 1863 r.

Gra terenowa honorowana Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia przypadającego na koniec każdego kwartału

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs pn. „Wczoraj i dziś – 15 lat Polski w Unii Europejskiej” ma na celu m.in. zobrazowanie 15-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej

Strony