SI UG - październik 2014

Drukuj

31 października 2014 Nr 414

MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Rada Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 roku podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego  pomiędzy ulicami Warszawską (drogą wojewódzką nr 580), Spacerową, Trakt Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki. 

  1. części wsi Zielonki Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na obszarze  około 14 ha położonego po północnej stronie ul. Południowej bezpośrednio  przy granicy z gminnymi  terenami  sportowymi.

Gmina Stare Babice przystępuje również  do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Dokumentacja sprawy wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  Przestrzennego w pok. Nr  4 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani mogą wnosić wnioski na piśmie w terminie do dnia 21 listopada 2014 r.. Należy je składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WYBORY SAMORZĄDOWE   Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta odbędą się 6. listopada 2014 r. Zachęcamy do odwiedzania strony  www.bip.stare-babice.waw.pl, gdzie w zakładce „Wybory” są umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, komunikaty, uchwały Gminnej Komisji   Wyborczej dotyczące tych wyborów.   Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała   44  listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 komitetów. W  okręgu Nr  12 (Wojcieszyn) zgłoszono jednego kandydata. W związku z tym, zgodnie z kodeksem wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie przeprowadza się, a  radnym zostaje zgłoszony kandydat Sławomir Sumka. Ponadto Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice  i kandydatach  na Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej i  BIP-ie oraz w formie obwieszczenia  Gminnej Komisji Wyborczej plakaty są rozwieszone w Urzędzie Gminy i ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych,  zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 133/2014 z dnia 24 października 2014r. na terenie gminy są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe,  przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta. Wykaz i lokalizacja tych  tablic oznaczonych „Ogłoszenia Wyborcze” jest podana   w powołanym wyżej Zarządzeniu  dostępnym w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i BIP-e.


HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW TERESIN 2014 W dniach 5-7.12.2014 w obiekcie KampinoSport w Starych Babicach, ul. Izabelińska 79 odbędą się Tenisowe Mistrzostwa Samorządowców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada 2014 roku na numer fax: 46 864 25 32 oraz emailem: teresin2014@op.pl


I Festiwal Piosenki Seniorów "Wesołe jest życie staruszków" 13 listopada 2014 o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się I Festiwal Piosenki Seniorów. Ma on formę konkursu i przeznaczony jest dla osób pow. 50 roku życia. Zgłoszenia do 5 listopada 2014. Regulamin i karta zgłoszeń na stronie www.stare-babice.pl


UNIWERSYTET III WIEKU 4 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 21) w ramach Starobabickiego Uniwersytetu III wieku odbędzie się wykład dr Alicji Bobrowskiej pt. „Kamień włoski w architekturze Warszawy”.


ZMIANA DZIELNICOWYCH I REJONÓW Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach informuje, że nastąpiła zmiana dzielnicowych oraz rejonów służbowych dzielnicowych w gminach: Stare Babice, Izabelin, Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki. Nowy wykaz ulic i miejscowości został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz w komunikacie prasowym


CYTOLOGIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Centrum Medyczne „SORNO” zaprasza wszystkie chętne panie  w wieku od 25 do 59 roku życia na bezpłatne badanie cytologiczne w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany jest do kobiet, które nie uczestniczyły w powyższym programie w ciągu ostatnich 3 lat. Badania będą wykonywane 13.11.2014 oraz 27.11.2014 w godz. 16.00 – 20.00 W tych dniach będzie można również wykonać w promocyjnych cenach cytologię LBC oraz badanie w kierunku HPV. Zapisy osobiście w rejestracji Centrum Medycznego Sorno lub telefoniczne  pod nr (22) 722-90-02, (22) 722-92-76.


24 października 2014 Nr 413

SESJA RADY GMINY 23 października  2014 r. odbyła się  XLII Sesja Rady Gminy.  Rada podjęła dziewięć  uchwał, z ich treścią można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Na sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/418/14  ustaliła nową  stawkę opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny, w wysokości  9 zł za każda osobę zamieszkująca nieruchomość.  Zaś stawka  opłaty za  odpady, które  nie są zbierane w sposób selektywny, nie uległa zmianie,  utrzymano ją w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie obowiązywać od stycznia  2015 r.   W związku z tym, że opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, opłatę za odpady selektywne za grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. wysokości 12 zł za każda osobę zamieszkałą na nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli - 9 zł za osobę.


SCALENIA I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W BORZĘCINIE DUŻYM I MAŁYM  Dnia 27 października br. (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 pracownicy merytoryczni Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy będą pełnili dyżur w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (wejście główne) i udzielali informacji odnośnie procedury scalenia i podziału nieruchomości pomiędzy ulicami Warszawską a Kosmowską we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały. Wszystkich zainteresowanych procedurą scalenia serdecznie zapraszamy.


ZMIANA DZIELNICOWYCH I REJONÓW Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego   informuje, że nastąpiła zmiana dzielnicowych oraz rejonów służbowych dzielnicowych w gminach: Stare Babice, Izabelin, Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki.
Nowy wykaz ulic i miejscowości został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  www.kppbabice.policja.waw.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE   Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta odbędą się 16. listopada 2014 r. Zachęcamy do odwiedzania strony  www.bip.stare-babice.waw.pl , gdzie w zakładce „Wybory” są umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, komunikaty, uchwały Gminnej Komisji  Wyborczej dotyczące tych wyborów.   Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała  43 listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 komitetów. W dwóch okręgach Nr 11 (Koczargi Stare) i 12 (Wojcieszyn) zgłoszono po jednym kandydacie.  W związku  z tym Gminna Komisja Wyborcza na podstawie przepisów  Kodeksu wyborczego wezwała pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach, w terminie do dnia 13 października 2014 r. W podanym  terminie w okręgu nr 11 (Koczargi Stare) zgłoszono kandydata.  Natomiast do okręgu nr 12 (Wojcieszyn)  nie zgłoszono dodatkowej listy kandydatów. W związku z tym, zgodnie z kodeksem wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie  przeprowadza się.  Tak więc, łącznie  na radnych do  Rady Gminy Stare Babice zarejestrowanych jest 44 kandydatów.   
Ponadto Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze. Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice i kandydatach  na Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej, BIP-ie i w formie Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej będzie rozplakatowany na ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych, zlokalizowanych na terenie gminy.  


MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Rada Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 roku podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego  pomiędzy ulicami Warszawską (drogą wojewódzką nr 580), Spacerową, Trakt Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki. 
  2. części wsi Zielonki Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na obszarze  około 14 ha położonego po północnej stronie ul. Południowej bezpośrednio  przy granicy z gminnymi  terenami  sportowymi.

Gmina Stare Babice przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww.  planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  Przestrzennego w pok. Nr  4 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani mogą wnosić wnioski na piśmie w terminie do dnia 21 listopada 2014 r.. Należy je składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


NABÓR Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Stare Babice. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów i zakres zadań wykonywanych na  tym stanowisku, zostały określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym BIP-ie - www.bip.stare-babice.waw.pl.
Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d.s. geodezji i gospodarki nieruchomościami” na adres Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy  (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2014 r.

17 października 2014 Nr 412

WYBORY SAMORZĄDOWE Dnia 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono kalendarz wyborczy ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, ogłoszenia:  o  okręgach wyborczych do rady gminy Stare Babice, powiatu warszawskiego-zachodniego, sejmiku województwa mazowieckiego, obwieszczenie o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - lokalach do głosowania oraz skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej i inne ważne informacje dotyczące tych  wyborów.


NABÓR Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. gospodarki nieruchomościami do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Stare Babice  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów i zakres zadań wykonywanych na  tym stanowisku zostały określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami” na adres Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2014r.


WOLONTARIUSZ ROKU 2014 Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłaszają Konkurs "Wolontariusz roku 2014". Intencją organizatorów jest, aby tytuł "WOLONTARIUSZ ROKU" stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność na terenie gminy Stare Babice. Tytuł ten będzie przyznawany corocznie. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Stare Babice. Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego, prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych. Szczegóły konkursu w regulaminie Zgłoszenia należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice, lub drogą mailową na adresy: hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com lub lub gops@stare-babice.waw.pl z dopiskiem: Wolontariusz Roku 2014 Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 listopada 2014 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Czekamy na zgłoszenia od organizacji, osób prywatnych i samych wolontariuszy. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy kandydata na www.stare-babice.pl


UNIWERSYTET III WIEKU Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet III Wieku serdecznie zaprasza w dniu 20 października 2014 roku o godz.18.00 do Sali Konferencyjnej nowego budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 na uroczyste otwarcie działalności. Wykład inauguracyjny "Prawda i mity o zasobach wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego” wygłosi Pani Ewa Krogulec, prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego. Popatrzymy także na naszą Gminę z innej perspektywy - przez obiektyw. Mama-fotograf opowie o swojej pasji, o fotografowaniu dzieciństwa i o tym jak zatrzymać w kadrach emocje i najpiękniejsze chwile z życia. Pani Małgorzata Wesołowska zaprezentuje swoje fotografie. PATRONAT HONOROWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójt Gminy Stare Babice


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy St. Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”.

10 października 2014 Nr 411

WYBORY SAMORZĄDOWE Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Gminna Komisja Wyborcza w Starych Babicach,  podczas dyżurów pełniących w Urzędzie Gminy ul, Rynek 32 (w sali konferencyjnej) przyjmowała zgłoszenia kandydatów na radnych  do dnia 7 października 2014r do godz.24.00. W 15 okręgach wyborczych   zarejestrowała ogółem 43 listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 komitetów. W dwóch okręgach Nr 11 (Koczargi Stare) i 12 (Wojcieszyn) zgłoszono po jednym kandydacie.  W związku  z tym Gminna Komisja Wyborcza na podstawie  art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wydała  obwieszczenie, w którym wezwała pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach, w terminie 5 dni tj. do dnia 13 października 2014 r. (poniedziałek). Obwieszczenie to zostało  umieszczone na tablicach ogłoszeń  na terenie gminy i BIP-ie. Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów na wójta gminy jest wyznaczony do 17 października. 
Więcej informacji na temat wyborów można uzyskać na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory”.


NABÓR Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. gospodarki nieruchomościami do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Stare Babice  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów i zakres zadań wykonywanych na  tym stanowisku zostały określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami” na adres Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2014r.


SPOTKANIE Z DIETETYKIEM Zapraszamy na spotkanie poświęcone zdrowemu odżywianiu „Zdrowie zaczyna się od jedzenia” - wykład pani Katarzyny Kowalskiej 15 października 2014, godz. 11.30 w Sali konferencyjnej UG ul. Rynek 21


KONFERENCJA Stowarzyszenia Odkrywamy Świat Stowarzyszenie Odkrywamy Świat serdecznie zaprasza Wszystkich zainteresowanych na konferencję: „Jak efektywniej wykorzystywać zasoby środowiska lokalnego, by nasza młodzież miała  łatwiejszy start w dorosłe życie” która odbędzie się 14 października 2014 r. w Nowej Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 11.10.2014 r. Tel. 501 730 260 lub mailowo: hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com


ŁEMKOWIE W KOCZARGACH 11. października o godz. 19:30 w gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się niezwykły koncert. Wystąpi zespół „Prypadok” – dwukrotny laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej we Wrocławiu. Poprzez muzykę Karpat młodzi wykonawcy podtrzymują tradycję i wyrażają swoją tożsamość. Łemkowie to jedna z czterech uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, zamieszkują głównie Małopolskę i Podkarpacie. Mają własny język, kulturę i obyczaje. Warto je poznać! Organizatorem spotkania z cyklu „Ot!warte” jest Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”.


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy St. Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”.


JUBILEUSZOWE SPOTKANIE PAR MAŁŻEŃSKICH. 9 października 2014 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyła się jubileuszowa uroczystość par małżeńskich, które mogą poszczycić się co najmniej 50 letnim stażem małżeńskim.  Podczas uroczystości Wójt  Krzysztof Turek złożył życzenia przybyłym jedenastu parom i wręczył  Medale „Za długoletnie pozycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP.  W ceremonii uczestniczyli również Z-ca Wójta - Marcin Zając, Kierownik USC - Jadwiga Sotomska oraz Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio.  Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 


3 października 2014 Nr 410

UL. CIEĆWIERZA GOTOWA. Zakończono wykonywanie nakładki na ul. Ciećwierza w Klaudynie. Trwają prace związane z równaniem i wygładzaniem gruntów przeznaczonych pod drogi gminne.


OSTATNIE KONCERTY X FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA”. Zapraszamy na koncert, który odbędzie się w piątek 3 października 2014 r.  o godz.20.00 na Sali Koncertowej Centrum Kultury Izabelin na ul. Matejki 21. Koncert  w ramach obchodów roku Kolberga.
ZAKOŃCZENIE X LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" W niedzielę 5 października, godz. 19.00 w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego na ul. Tetmajera 38 w Izabelinie odbędzie się koncert galowy i uroczyste zakończenie X Jubileuszowej Edycji Festiwalu Muzycznego. Wystąpi Waldemar Malicki - fortepian.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU. Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że w dniu 30.09.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. 844/11 o pow. 0,4000 ha, położonej we wsi Klaudyn. Szczegóły na www.stare-babice.pl


WYBORY SAMORZĄDOWE. W dniu 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono kalendarz wyborczy oraz. ogłoszenia o okręgach wyborczych i lokalach do głosowania, a także wiele innych informacji związanych z wyborami.


BABICKI KLUB FILMOWY. 9. października o godz. 19:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 21) czeka nas kolejna projekcja filmowa. Zostanie wyświetlony dramat „Żelazna Dama” z 2011 roku z Meryl Streep w roli głównej. Organizatorem pokazu jest Fundacja „Ab Alio”. Fundacja zaprasza również na warsztaty filmowe – uczniów klas 5 i 6 oraz klas gimnazjalnych. Zajęcia są organizowane w ramach programu „Kultura musi tutaj być” dofinansowanego przez Gminę Stare Babice. Szczegóły: www.abalio.org.pl. Zapraszamy również na Fb www.facebook.com/FundacjaAbAlio.


ŁEMKOWIE W KOCZARGACH 11. października o godz. 19:30 w gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się niezwykły koncert. Wystąpi zespół „Prypadok” – dwukrotny laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej we Wrocławiu. Poprzez muzykę Karpat młodzi wykonawcy podtrzymują tradycję i wyrażają swoją tożsamość. Łemkowie to jedna z czterech uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, zamieszkują głównie Małopolskę i Podkarpacie. Mają własny język, kulturę i obyczaje. Warto je poznać! Organizatorem spotkania z cyklu „Ot!warte” jest Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”.


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”.


KARTA DUŻEJ RODZINY Przypominamy, że rodziny, które mają troje i więcej dzieci, mogą starać się o tzw. Kartę Dużej Rodziny. Wnioski o jej przyznanie i szczegółowe informacje są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29), tel. (22) 752-83-85 lub (22) 722-90-11. Karta Dużej Rodziny zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom wielodzietnym, bez względu na ich dochody. W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Informacje przedstawiające na bieżąco oferty partnerów znajdą Państwo na stronie: www.rodzina.gov.pl.


PIKNIK Z WARSZTATAMI MONTESSORI 4. października 2014 w godz. 13.00-16.00 w Hornówku na ul. Szkolnej 16 jesienny piknik dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zaproszenie dla dzieci wraz z rodzicami.  W programie m.in. warsztaty Montessori, koło garncarskie, warsztaty artystyczne i jubilerskie, spotkanie z pszczelarzem, poznawanie przyrody, malowanie buziek, przejażdżki na kucykach. Wstęp wolny


KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE 4. i 5. października w stajni „Zielonki” przy ul. Warszawskiej 452 odbędzie się ostatnie w tym roku Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie. W programie konkurencje w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody, w tym Konkurs Skoków o Puchar Wójta Gminy Stare Babice. Więcej informacji na stronie www.ksj.waw.pl.

Załącznik: 
si_ug_410.pdf581.02KB
si_ug_411.pdf658.63KB
si_ug_412.pdf650.47KB
413-3.pdf734.38KB