SI UG - marzec 2015

Drukuj

27 marca 2015 NR 432

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ ORAZ 5. ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą siedemdziesiątą piątą rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz piątą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, która odbędzie się 12 kwietnia 2015 r. Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.30 mszą św. w Kościele p.w. NMP w Starych Babicach, po której uczestnicy przejdą do Alei Dębów Katyńskich, gdzie przy tablicach pamiątkowych zostaną zapalone znicze i złożone kwiaty.


ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbywają się w MARCU. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną należy złożyć w sekretariatach w/w przedszkoli do 31 marca 2015 r.  Harmonogram rekrutacji, regulamin i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców Gminy na kolejny - drugi dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) tym razem w dniu 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także przyjmować już wypełnione. Dyżur pracowników US odbędzie się również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim 28 marca w godz. pracy urzędu. Więcej informacji: www.pwz.pl


ZAWODY BIEGOWE „BIEG ŁOSIA” Kampinoski Park Narodowy i Klub Sportowy EkoBiegi zapraszają do udziału w zawodach biegowych „Bieg Łosia”, który odbędzie się w sobotę 18 kwietnia br. w godz. 9.00-14.00. trasa biegu: Dziekanów Leśny – szlak czerwony – Cmentarz Palmiry – szlak niebieski – Pociecha – szlak zielony – Dziekanów Leśny. Szczegóły na stronie internetowej www.bieglosia.pl


SPACERY Z PRZEWODNIKIEM 2015. Zapraszamy do udziału w spacerach po Lipkowie i okolicy w ramach kontynuacji projektu  „600- letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza” w godzinach przedpołudniowych czterech kolejnych weekendów odbędą się spacery z przewodnikiem.  Ostatni spacer:
28 marca ( sobota) – W poszukiwaniu Lipkowskiego pasa kontuszowego spacer po Zielonkach połączony z wizytą w Pałacu w Zielonkach. Zbiórka godz. 10:30 na przystanku autobusowym w Zielonkach  przy ul. Warszawskiej ( przystanek „Sportowa” w kierunku Warszawy).


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH Mazowiecka Izba Rolnicza informuje, że uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na 31 maja 2015 r. (niedziela) w godz. 8.00-18.00. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. W Gminie Stare Babice wybiera się dwóch członków. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć  w dniu 11 maja  2015 r. go godz. 15.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17 maja 2015 r. Każdy rolnik, będzie mógł sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR, pod nr tel. (22) 733 5395 w. 1, tel. fax (22) 733 55 29, wars@mir.pl oraz na stronie internetowej www.mir.pl.

20 marca 2015 Nr 431

SESJA RADY GMINY. Posiedzenie V Sesji Rady Gminy odbędzie się 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00. Przewiduje ona podjęcie 8 uchwał, z tematami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej i BIP www.bip.stare-babice.waw.pl


BUDOWA CHODNIKA NA UL. KOSMOWSKIEJ Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie zapraszają właścicieli gruntów położonych przy ul. Kosmowskiej we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (sala gimnastyczna). Tematem spotkania będzie budowa chodnika przy ul. Kosmowskiej po uprzednim wydzieleniu gruntów na powyższy cel. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w MARCU. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną należy złożyć w sekretariatach w/w przedszkoli do 31 marca 2015 r.  Harmonogram rekrutacji, regulamin i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców Gminy na kolejny - drugi dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) w dniu 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także przyjmować już wypełnione. Dyżur pracowników US odbędzie się również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim 26 marca i 28 marca w godz. pracy urzędu. Więcej informacji: www.pwz.pl


KONKURS KARTKA WIELKANOCNA Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Kartka Wielkanocna”. Prace można dostarczać do  25 marca 2015 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


SPACERY Z PRZEWODNIKIEM 2015. Zapraszamy do udziału w spacerach po Lipkowie i okolicy w ramach kontynuacji projektu „600-letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza” w godzinach przedpołudniowych czterech kolejnych weekendów odbędą się spacery z przewodnikiem. Terminy spacerów:

21 marca (sobota- pierwszy dzień wiosny) – zorganizowana będzie gra terenowa dla dwóch grup wiekowych młodzieży
 i dorosłych, oparta na wątkach literackich i historycznych związanych z Lipkowem. Zgłoszenia do gry terenowej należy zgłaszać do 18 marca 2015r. ( Fundacja KIM tel. 606-225-863, eliza@fundacjakim.pl)

  • 22 marca ( niedziela) – Spacer po Puszczy Kampinoskiej ( z przewodnikiem KNP), zbiórka w Lipkowie, godz. 10:45 przed Kościołem 
  • 28 marca ( sobota) – W poszukiwaniu Lipkowskiego pasa kontuszowego spacer po Zielonkach połączony z wizytą w Pałacu w Zielonkach. Zbiórka godz. 10:30 na przystanku autobusowym w Zielonkach  ( przy pałacu w stronę Warszawy).

Bieżące informacje o terminach i miejscach spotkań można będzie uzyskać na gminnej stronie internetowej, tablicach ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Stare Babice, pok. 31, tel. 22-752-90-83 oraz u wykonawcy zadania Fundacji promocji rekreacji KiM, tel 606-225-863.


GRA TERENOWA „600-LETNI LIPKÓW ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ MAZOWSZA” Zapraszamy mieszkańców i miłośników Lipkowa do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Uczestnicy dostaną do wykonania zadania, dzięki którym odwiedzą najciekawsze i najważniejsze miejsca w Lipkowie, poznają historię i przyrodę oraz dowiedzą się też, co łączy Armenię i Indie  z Gminą Stare Babice. Spotykamy się w sobotę 21 marca o godzinie 10.45 przed kościołem w Lipkowie. Zapisy do udziału w grze terenowej przyjmujemy do 18 marca pod adresem: eliza@fundacjakim.pl lub pod nr telefonu 606 225 863.


V PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO Rozpoczęto zapisy do 5. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego. Tegoroczna edycja podwarszawskiego półmaratonu, odbędzie się 23 sierpnia 2015 roku. Szczegóły na www.polmaraton.pwz.pl

13 marca 2015 Nr 430

BUDOWA CHODNIKA NA UL. KOSMOWSKIEJ Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie zapraszają właścicieli gruntów położonych przy ul. Kosmowskiej we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (sala gimnastyczna). Tematem spotkania będzie budowa chodnika przy ul. Kosmowskiej po uprzednim wydzieleniu gruntów na powyższy cel. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w MARCU. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną będą wydawane do 31 marca 2015 r. w sekretariatach w/w przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2015 r. Harmonogram rekrutacji, regulamin i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców Gminy na swój dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) w dniach 16 marca (poniedziałek)  w godz. 10.00-17.00 oraz 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także przyjmować już wypełnione. Dyżur pracowników US odbędzie się również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim 26 marca i 28 marca w godz. pracy urzędu. Więcej informacji: www.pwz.pl


BABICKI KLUB FILMOWY. Fundacja Ab Alio zaprasza na bezpłatną projekcję filmu „Imagine” w czwartek 19 marca o godz. 19:30 w nowym budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 21.


KONKURS KARTKA WIELKANOCNA Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Kartka Wielkanocna”. Prace można dostarczać do 25 marca 2015 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. Stowarzyszenie „ Między Wisła a Kampinosem” oraz Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zapraszają mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Termin spotkania 17 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (sala konferencyjna im. St. Zająca). W/w program spotkania obejmuje: 1. Działalność lokalnych grup Działania w PROW 2007-2013; 2. Założenia PROW na lata 2014-2020; 3. Ankieta konsultacyjna; 4. Podsumowanie, wnioski i pytania. Zapraszamy


Spacery z przewodnikiem 2015. Zapraszamy do udziału w spacerach po Lipkowie i okolicy w ramach kontynuacji projektu „600- letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza” w godzinach przedpołudniowych czterech kolejnych weekendów odbędą się spacery z przewodnikiem.  Terminy spacerów:
14 marca ( sobota) – Lipków widziany oczami księdza Wacława Kurowskiego ( krótka trasa po Lipkowie + prezentacja  w siedzibie parafii), zbiórka w Lipkowie , godz. 14:45 przed Kościołem
21 marca (sobota - pierwszy dzień wiosny) – zorganizowana będzie gra terenowa dla dwóch grup wiekowych młodzieży i dorosłych, oparta na wątkach literackich i historycznych związanych z Lipkowem. Zgłoszenia do gry terenowej należy zgłaszać do 18 marca 2015r. ( Fundacja KIM tel. 606-225-863, eliza@fundacjakim.pl)
22 marca ( niedziela) – Spacer po Puszczy Kampinoskiej ( z przewodnikiem KNP), zbiórka w Lipkowie, godz. 10:45 przed Kościołem 
28 marca ( sobota) – W poszukiwaniu Lipkowskiego pasa kontuszowego spacer po Zielonkach połączony z wizytą w Pałacu w Zielonkach. Zbiórka godz. 10:30 na przystanku autobusowym w Zielonkach  ( przy pałacu w stronę Warszawy). Bieżące informacje o terminach i miejscach spotkań można będzie uzyskać na gminnej stronie internetowej, tablicach ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Stare Babice , pok/. 31, tel. 22-752-90-83 oraz u wykonawcy zadania Fundacji promocji rekreacji KiM, tel 606-225-863.

6 marca 2015 Nr 429

ROCZNICA ŚMIERCI Ś.P. STANISŁAWA ZAJĄCA Dnia 8 marca 2015 roku mija 20-ta rocznica śmierci Ś.P. Stanisława Zająca – Wójta Gminy Stare Babice w latach 1990-1995, w tej intencji w niedzielę 8 marca o godz. 11.30 zostanie odprawiona msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach.


BUDOWA CHODNIKA NA UL. KOSMOWSKIEJ Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie zapraszają właścicieli gruntów położonych przy ul. Kosmowskiej we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (sala gimnastyczna). Tematem spotkania będzie budowa chodnika przy ul. Kosmowskiej po uprzednim wydzieleniu gruntów na powyższy cel. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w MARCU. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną będą wydawane w okresie od 2 marca 2015 r.  do 31 marca 2015 r.  w sekretariatach w/w przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2015 r. Harmonogram rekrutacji, regulamin i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców Gminy na swój dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) w dniach 16 marca (poniedziałek)  w godz. 10.00-17.00 oraz 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także przyjmować już wypełnione. Dyżur pracowników US odbędzie się również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim 26 marca i 28 marca w godz. pracy urzędu. Więcej informacji: www.pwz.pl


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY m.st. Warszawa zaprasza na spotkanie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, które odbędzie się 9 marca 2015 r. o godz. 8.30 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki. Szczegółowe informacje dotyczące programowania rozwoju strategicznego Warszawy można znaleźć na stronie internetowej  http://omw.um.warszawa.pl


PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustne przetargi na:

  • sprzedaż gminnego pojazdu (autobusu) marki RENAUL MASTER 06 3,9t. Cena wywoławcza wynosi 54 120 zł brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej do dnia 9 marca 2015 roku na rachunek bankowy Gminy Stare Babice. Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w ogłoszeniu  i regulaminie przetargu umieszczonym na www.bip.stare-babice.waw.pl. Termin przetargu (licytacji) wyznaczony jest na 10 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borzęcin Duży nr ew. 626/8 o pow. 0,1904 ha na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 570 000,00 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22.04.2015 r. na konto Gminy. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku  o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul Rynek 32.

KONKURS KARTKA WIELKANOCNA Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Kartka Wielkanocna”. Prace można dostarczać do 25 marca 2015 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl