SI UG - luty 2015

Drukuj

27 lutego 2015 Nr 428

ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w MARCU. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną będą wydawane w okresie od 2 marca 2015 r.  do 31 marca 2015 r. w sekretariatach w/w przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2015 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających,  należy składać  w sekretariatach przedszkoli do 28 lutego 2015 r. Harmonogram rekrutacji, regulamin i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl


DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców Gminy na swój dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) w dniach 16 marca (poniedziałek)  w godz. 10.00-17.00 oraz 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także przyjmować już wypełnione. Dyżur pracowników US odbędzie się również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim 26 marca i 28 marca w godz. pracy urzędu. Więcej informacji: www.pwz.pl


SPOTKANIE UNIWERSYTETU III WIEKU 3 marca o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek 21 odbędzie się kolejne spotkanie Uniwersytetu III Wieku. Wykład wygłosi prof. Artur Andrzejuk pt. „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny”.


SPACERY Z PRZEWODNIKIEM Fundacja Rekreacji KiM w ramach operacji "600 letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza" zaprasza na spacery z przewodnikiem po okolicy gminy. Cykl spacerów w 2015 roku zaplanowano na:

 • 28 luty (sobota) Opowieść o złotych czasach  Lipkowa i wyprawa skrajem Puszczy Kampinoskiej do Lasek, zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed Kościołem.
 • 7 marca (sobota)  Spacer po dawnych lipkowskich włościach,  (trasa Lipków- Koczargi, w tym zwiedzanie stadniny Horseworks w Koczargach Nowych),  zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed Kościołem.
 • 14 marca (sobota)  Lipków widziany oczami księdza Wacława Kurowskiego, (krótka trasa po Lipkowie + prezentacja w siedzibie parafii),  zbiórka w Lipkowie, godz. 14.45 przed Kościołem.
 • 22 marca (niedziela) Spacer po Puszczy Kampinoskiej (z przewodnikiem KPN),  zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed Kościołem.
 • 28 marca (sobota) W poszukiwaniu lipkowskiego pasa kontuszowego (spacer po Zielonkach połączony z wizytą w Pałacu w Zielonkach), zbiórka na przystanku autobusowym w Zielonkach przy pałacu w kierunku Warszawy, godz. 10.30. Udział w spacerach jest bezpłatny.


PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustne przetargi na:

 • sprzedaż gminnego pojazdu (autobusu) marki RENAUL MASTER 06 3,9t. Cena wywoławcza wynosi 54 120 zł brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej do dnia 9 marca 2015 roku na rachunek bankowy Gminy Stare Babice. Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w ogłoszeniu i regulaminie przetargu umieszczonym na www.bip.stare-babice.waw.pl. Termin przetargu (licytacji) wyznaczony jest na 10 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
 • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borzecin Duży nr ew. 626/8 o pow. 0,1904 ha położoną na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 570 000,00 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22.04.2015 r. na konto Gminy. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul Rynek 32.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz. 1595) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 2 – 4.03.2015 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o.  Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127  05 - 850 Ożarów Mazowiecki. Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, tel. 22 733 72 75.

20 lutego 2015 Nr 427

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW. Starosta Warszawski Zachodni informuje o modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Stare Babice. Ze zmodernizowanym projektem operatu planu geodezyjno-kartograficznego gruntów i budynków można zapoznać się w dniach od 26 lutego do 18 marca 2015 roku w Starostwie w Ożarowie Mazowieckim: Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133 – budynek główny (A), I piętro pok. Nr 109 (sala konferencyjna) w godzinach: poniedziałek 9.30-17.00, wtorek-piątek 8.30-16.00. Każdy, którego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ma możliwość w podanym terminie zapoznania się z danymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.


BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2015. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych organizują XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Regulamin i formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2015 roku.


PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustne przetargi na:

 • sprzedaż gminnego pojazdu (autobusu) marki RENAUL MASTER 06 3,9t. Cena wywoławcza wynosi 54 120 zł brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej do dnia 9 marca 2015 roku na rachunek bankowy Gminy Stare Babice. Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w ogłoszeniu i regulaminie przetargu umieszczonym na www.bip.stare-babice.waw.pl. Termin przetargu (licytacji) wyznaczony jest na 10 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
 • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borzecin Duży nr ew. 626/8 o pow. 0,1904 ha położoną na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 570 000,00 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22.04.2015 r. na konto Gminy. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, ul Rynek 32.


SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w warsztacie na temat: „Możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych". Termin szkolenia 23 lutego w godz. 11.00-16.00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki, sala 105. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2015 roku.

6 lutego 2015 Nr 425

SESJA RADY GMINY  Dnia 5 lutego br. (czwartek) odbyła się IV sesja Rady Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Podjęto 11 uchwał, z  tematami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej i BIP www.bip.stare-babice.waw.pl.


OBWIESZCZENIE SPÓŁKI WODNEJ. Zarząd Spółki Wodnej „BABICE” zwołuje doroczne Walne Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej, które odbędzie się 20 lutego 23015 r. o godz. 18:00wnowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21- sala konferencyjna.


KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO. Zarząd Transportu Miejskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Planu zrównoważonego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi. Konsultacje społeczne trwają od 30 stycznia do 20 lutego 2015 r. Zapraszamy Mieszkańców do zapoznania się z Planem Transportowym oraz przesyłanie swoich opinii. Wszystkie zgłoszone opinie zostaną rozpatrzone przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego, zasadne wnioski zostaną umieszczone w dokumencie Planu transportowego. Z konsultowanym projektem dokumentu można zapoznać się  na stronie internetowej www.stare-babice.pl. Zapraszamy również  do punktu konsultacyjnego w dniach 11 i 19 lutego 2015 w godz. 16:00-19:00 zorganizowanego w Warsztacie Warszawskim przy ul. Konstytucji 4


AKCJA KRWIODAWSTWA.

 1. 8 lutego 2015 ( niedziela)  w godz. 9:00-12:30.  na parkingu przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach ul. Partyzantów 30. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL, oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.
 2. 11 lutego 2015 ( środa) w godz. Od 9:00 do 13:00 na terenie Rynku Hurtowego Bronisze ( wjazd na teren rynku bezpłatny - wyjazdem służbowym). Podczas akcji będzie można zgłosić chęć zostania dawcą szpiku kostnego. Więcej informacji www.szpik.infoPRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg:

 • na utrzymanie zieleni przy drogach i placach gminnych na terenie gminy Stare Babice Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 11 lutego 2015r.  do godziny 12:00
 • na prace geodezyjne na potrzeby Gminy Stare Babice. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 10 lutego 2015 r.  do godziny 12:00

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Zamówień Publicznych po nr. telefonu 22 730-80-34 lub 37.

Załącznik: