SI UG - listopad 2014

Drukuj

28 listopada 2014 Nr 418

I SESJA RADY GMINY Po wyborach samorządowych Pierwsza Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2014r. w nowym budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 o godzinie 14.00, na której zostaną złożone ślubowania nowo wybranych radnych i wójta . Wybór Komisji Skrutacyjnej i Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady wraz z Wiceprzewodniczącym.


Rusza Strażackie Pogotowie Ratunkowe Świętego Mikołaja Strażacy ze Starych Babic po raz piąty organizują zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 6-14 grudnia 2014 roku w godzinach: poniedziałek - piątek 17.00-20.00, sobota-niedziela 12.00-17.00. Świąteczne podarunki: słodycze, artykuły szkolne, farby, kredki, ciastolina itp., nowe zabawki, pluszaki, gry planszowe można przynosić do remizy OSP Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare Babice. Więcej informacji pod numerem 607-042-054. Zachęcamy mieszkańców oraz firmy z terenu gminy do wsparcia akcji. Zebrane prezenty trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy.


SPOTKANIE Z JERZYM RACZKIEM – Towarzystwo Miłośników Historii – Sekcja Historii Warszawy, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy oraz Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na wieczór z Jerzym Bogdanem Raczkiem autorem monografii „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach”. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz fotografii i faksymiliów dokumentów. Wśród nich nowe źródła, ujawnione już po publikacji książki. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 17:30 w Sali konferencyjnej Gmachu im. Kierbedziów, ul. Koszykowa 26/28, wejście III.


BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO + certyfikat TOEIC Bridge/TOEIC. Szkolenia skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria: - wiek 18-64 lat lub powyżej 64 roku życia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia/kontynuowania zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ) na terenie województwa mazowieckiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach. Szkolenia prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomach: A1oraz A2 (szkolenia dla początkujących), B1oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych), C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych). Więcej na stronie www.angielskinamazowszu.eu, mailowo na: biuro@angielskinamazowszu.eu oraz pod numerem 881-302-230.


PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU Informujemy, że na terenie Zielonki Parcele ul. Okrężna dnia 28 listopada br. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie prądu w godzinach 8:00-20:00, oraz w Babicach ul. Ogrodniczna i Dolna  w godzinach: 8:00-19:00.


MIEJSCA PRACY MARCPOL szuka pracowników: na stanowiska: Kasjer/Sprzedawca, Sprzedawca. Informacje pod nr tel. 22 547-05-41 do 43.


MIKOŁAJKI 2014 Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na imprezę Mikołajkową, która odbędzie się 6 grudnia br. w godz. 14:00-18:00 na parkingu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 21. W programie: kiermasz świąteczny, gry i zabawy prowadzone przez grupę animatorów, występy muzyczne na scenie, paczki dla dzieci od Świętego Mikołaja, uroczystość rozświetlenia choinki oraz pokaz fajerwerków

21 listopada 2014 Nr 417

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 Częściowe wyniki wyborów samorządowych: 

 • wójtem gminy ponownie został Krzysztof Turek
 • do Rady Gminy zostali wybrani i będą reprezentować okręgi wyborcze radni:
  1. Blizne Jasińskiego - Ewa Jolanta Kawczyńska
  2. Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów - Leszek Poborczyk
  3. Latchorzew -  Jerzy Jan Piętocha
  4. Babice Nowe, Zielonki Parcele - Hubert Jan Stawiski
  5. część Starych Babic - Lucyna Pelagia Skrzeczkowska
  6. część Starych Babic - Michał Wojciech Starnowski
  7. Kwirynów, Janów - Dariusz Mirosław Sobczak
  8. Klaudyn - Karolina Elżbieta Bielińska
  9. Lipków - Paweł Karczmarek
  10. Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj - Krzysztof Kalinowski
  11. Koczargi Stare - Henryk Kuncewicz
  12. Wojcieszyn - Sławomir Sumka
  13. Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów - Justyna Szczepanik
  14. Borzęcin Duży - Remigiusz Dominik Fijołek
  15. Borzęcin Mały, Topolin - Krzysztof Szuba

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2014/2015 Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie  gminy odpowiedzialni są:

-za drogi  wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22  755-59-46 lub 22 755-51-17

-za drogi  powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80.

-za drogi gminne Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 722-95-35. Wykonawcą usług w zakresie  zimowego utrzymania dróg gminnych jest  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 05-152 Czosnów ul. Rolnicza 19, tel. 227 850 203, 227 850 054. W pierwszej kolejności zimowego utrzymania  podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się firma  „BYŚ Wojciech Byśkiewicz” z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 43, tel. 228 354 048.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert dokonano oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejsze.n. „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych”j na podstawie kryterium COB cena ofertowa brutto. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 tj. oferta złożona przez Warszawski Bank Spółdzielczy, Oddział w Starych Babicach z siedzibą w Babicach Nowych (05-082) przy ul. Warszawskiej 189, która otrzymała 100 pkt. 


ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


CYTOLOGIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Centrum Medyczne „SORNO” zaprasza wszystkie chętne panie  w wieku od 25 do 59 roku życia na bezpłatne badanie cytologiczne w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany jest do kobiet, które nie uczestniczyły w powyższym programie w ciągu ostatnich 3 lat. Badania będą wykonywane 27 listopada godz. 16.00 – 20.00 W tych dniach będzie można również wykonać w promocyjnych cenach cytologię LBC oraz badanie w kierunku HPV. Zapisy osobiście w rejestracji Centrum Medycznego Sorno lub telefoniczne  pod nr (22) 722-90-02, (22) 722-92-76.

14 listopada 2014 Nr 415

WYBORY SAMORZĄDOWE  16 listopada b.r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Na  gminnej stronie internetowej   www.stare-babice.waw.pl oraz BPI-ie  www.bip.stare-babice.waw.pl,   w zakładce „Wybory” są umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, uchwały Gminnej Komisji Wyborczej dotyczące tych wyborów. Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała 44 listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez   16 komitetów. W  okręgu Nr  12 (Wojcieszyn) zgłoszono jednego kandydata. W związku z tym, zgodnie z kodeksem wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie przeprowadza się, a  radnym zostaje zgłoszony kandydat Sławomir Sumka. Ponadto Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze. Kandydatami na wójta są: Tomasz Szuba i Krzysztof Turek.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice  i kandydatach  na Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej i  BIP-ie oraz w formie obwieszczenia  Gminnej Komisji Wyborczej na plakatach umieszczonych w Urzędzie Gminy i ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych,  zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy St. Babice Nr 133/2014 z dnia 24 października 2014r. na terenie gminy są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe oznaczone napisem „Obwieszczenia Wyborcze” przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta. Wykaz i lokalizacja tych  tablic  jest podana  w powołanym wyżej Zarządzeniu dostępnym w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i BIP-e oraz na tablicy sołeckiej i u sołtysa. Zabrania się natomiast umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na tablicach sołeckich, ponieważ tablice te służą tylko do umieszczania ogłoszeń  i obwieszczeń urzędowych.


XLIII SESJA RADY    13 listopada 2014 r. odbyła ostatnia sesja w VI kadencji Rady Gminy  Stare Babice obejmującej lata 2010-2014. Radni podjęli 8 uchwał. Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Kuncewicz i Wójt Gminy – Krzysztof Turek przedstawili sprawozdanie z minionej kadencji.  Podsumowanie tej kadencji jest dostępne na gminnej stronie internetowej.      


CYTOLOGIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Centrum Medyczne „SORNO” zaprasza wszystkie chętne panie  w wieku od 25 do 59 roku życia na bezpłatne badanie cytologiczne w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany jest do kobiet, które nie uczestniczyły w powyższym programie w ciągu ostatnich 3 lat. Badania będą wykonywane 27 listopada godz. 16.00 – 20.00 W tych dniach będzie można również wykonać w promocyjnych cenach cytologię LBC oraz badanie w kierunku HPV. Zapisy osobiście w rejestracji Centrum Medycznego Sorno lub telefoniczne  pod nr (22) 722-90-02, (22) 722-92-76.


BIAŁE SOBOTY W SORNO. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich w CM SORNO, które odbędą się 15 listopada. W godz. 9.00-15.00 będzie można skorzystać z porady lekarza internisty i pediatry oraz wykonać badania profilaktyczne, takie jak: pomiar glukozy, ciśnienia, czy też EKG.


ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW GMINNYCH.  Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gmin Stare Babice w 2015 r.  Wpłynęły 2 oferty – wybrano najkorzystniejszą firmy BUDWEX Mieczysław Wasilewski z siedzibą w Truskawiu (05-080) przy ul. 3 Maja 89.


ZAGINĄŁ PIES RASY THAI RIDGEBACK - wabi się Hatchi, ma niecałe 2 lata. Pies ma krótką grafitowo-szarą sierść, stojące uszy, ogon w kształcie półksiężyca zawsze do góry. Jest smukłej, umięśnionej postury, dość duży. Posiada charakterystyczną pręgę wzdłuż grzbietu, pomarszczony lekko pysk i szyję. Pies jest niegroźny dla ludzi i innych psów. Kontakt telefoniczny 500-000-889 lub 502-025-025. Dla znalazcy przewidziana nagroda!!!  Ten oraz inne zagubione zwierzęta można oglądać na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

7 listopada 2014 Nr 415

SPOTKANIE. W dniu 7 listopada o godz. 18.00. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach będzie gościć Pan major Lech Mroczkowski - skazany w czasach PRL na śmierć, oraz przedstawiciel Związku Strzeleckiego „Strzelec” sierżant Daniel Pieczychlebek. Pierwszą część spotkania wypełnią opowieści Pana majora z czasów jego powojennych walk w ramach oddziałów WiN (Wolność i Niezawisłość) z  aparatem  komunistycznym. W drugiej połowie sierżant Daniel Pieczychlebek zaprezentuje koncepcję utworzenia na terenie naszego powiatu i gminy grup strzeleckich w ramach ZS „Strzelec”.


BIAŁE SOBOTY W SORNO. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich w CM SORNO, które odbędą się: 8 i 15 listopada. W godz. 9.00-15.00 będzie można skorzystać z porady lekarza internisty i pediatry oraz wykonać badania profilaktyczne, takie jak: pomiar glukozy, ciśnienia, czy też EKG.


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI  11 listopada 2014 odbędzie się Amatorski Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału i kibicowania. Szczegóły na www.stare-babice.pl


SESJA RADY XLIII sesja Rady Gminy Stare Babice odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Przewiduje się rozpatrzenie 7 projektów uchwał. 


I FESTIWAL PIOSENKI SENIORÓW „WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKÓW” Centrum Kultury w Błoniu zaprasza na Festiwal Piosenki Seniorów "Wesołe jest życie staruszków", który odbędzie się 13.11.2014 o godz. 9.30. Festiwal ma formę konkursu.


STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Na sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/418/14  ustaliła nową  stawkę opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 9 zł za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość. Zaś stawka opłaty za  odpady, które  nie są zbierane w sposób selektywny, nie uległa zmianie, jest utrzymana w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie obowiązywać od stycznia  2015r. W związku z tym, że opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, opłatę za odpady selektywne za grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. wysokości 12 zł za każda osobę zamieszkałą na nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli 9 zł za osobę.


WYBORY SAMORZĄDOWE - 16 listopada Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta odbędą się  16. listopada 2014 r. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz.. 21.00. Zachęcamy do odwiedzania strony  www.bip.stare-babice.waw.pl, gdzie w zakładce „Wybory” są umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, uchwały Gminnej Komisji Wyborczej dotyczące tych wyborów. Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała 44 isty kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 komitetów. W  okręgu Nr  12 (Wojcieszyn) zgłoszono jednego kandydata. W związku z tym, zgodnie z kodeksem wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie przeprowadza się, a  radnym zostaje zgłoszony kandydat Sławomir Sumka. Ponadto Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze. Kandydatami na wójta są: Tomasz Szuba i Krzysztof Turek.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice  i kandydatach  na Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej i  BIP-ie oraz w formie obwieszczenia  Gminnej Komisji Wyborczej na plakatach umieszczonych w Urzędzie Gminy i ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych,  zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy St. Babice Nr 133/2014 z dnia 24 października 2014r. na terenie gminy są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe oznaczone napisem „Obwieszczenia Wyborcze” przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta. Wykaz i lokalizacja tych  tablic  jest podana  w powołanym wyżej Zarządzeniu dostępnym w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i BIP-e oraz na tablicy sołeckiej i u sołtysa. Zabrania się natomiast umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na tablicach sołeckich, ponieważ tablice te służą tylko do umieszczania ogłoszeń  i obwieszczeń urzędowych.


MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Rada Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 roku podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego  pomiędzy ulicami Warszawską (drogą wojewódzką nr 580), Spacerową, Trakt Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki. 
 2. części wsi Zielonki Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na obszarze  około 14 ha położonego po północnej stronie ul. Południowej bezpośrednio  przy granicy z gminnymi  terenami  sportowymi.

Dokumentacja w/w planów wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  Przestrzennego w pok. Nr  4 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu tel. 22 722-90-04. Zainteresowani mogą wnosić wnioski na piśmie w terminie do dnia 21 listopada 2014 r.. Należy je składać w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie PP w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PRZETARG NA PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych” .  Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek budżetowych będzie prowadzona od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie www. bip.stare-babice.waw.pl. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do godziny 1200. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice Oferta w postępowaniu na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych”. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są pracownicy Referatu Zamówień Publicznych: Iwona Mika tel.  22 730-80-37, Jacek Kłopotowski tel. 22 730-8034 w godz. pracy Urzędu Gminy. 

Załącznik: 
si_ug_415-2.pdf 588.47KB
si_ug_416.pdf5 77.75KB
si_ug_417.pdf 75.86KB
si_ug_418.pdf 445.66KB