SI UG - grudzień 2014

Drukuj

19 grudnia 2014 Nr 421

SESJA RADY GMINY. Posiedzenie III Sesji Rady Gminy odbędzie się 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00 Głównym tematem będzie zatwierdzenie budżetu Gminy na 2015 rok oraz Wieloletniej prognozy Finansowej na 2015 rok. Z innymi tematami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej i BIP www.bip.stare-babice.waw.pl.


ZBIERANIE WNIOSKÓW DO ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO:

1) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku.  Plan miejscowy przepracowuje się ponownie w celu uwzględnienia uwag Wojewody Mazowieckiego.

2) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot wniosku.  Plan miejscowy dotyczy wyznaczenia zabudowy zagrodowej na różnych obszarach gminy Stare Babice.


DYŻURY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BABICACH. Do końca 2014 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy będą pełnić dyżury w poniedziałki  22 i 29 grudnia w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 w godzinach 9:30-14:00. Natomiast od nowego roku dyżury będą pełnione  w czwartki w godzinach j.w.


OD STYCZNIA 2015 NOWA STAWKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Na sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/418/14  ustaliła nową  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 9 zł za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość. Zaś stawka opłaty za  odpady, które  nie są zbierane w sposób selektywny, nie uległa zmianie, jest utrzymana w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie obowiązywać od stycznia  2015r. W związku z tym, że opłaty należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, opłatę za odpady selektywne za grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. wysokości 12 zł za każda osobę zamieszkałą na nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli 9 zł za osobę.


INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE. W najbliższym czasie wszyscy właściciele nieruchomości otrzmaja informację od Wójta Gminy o indywidualnych kontach bankowych, na które należy wpłacać za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice
szczęśliwych, zdrowych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask Bożych
w nadchodzącym 2015 roku życzy

 Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice


12 grudnia 2014 Nr 420

PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU Informujemy, że dnia 17.12.14 (środa) na terenie Mariewa, Stanisławowa oraz w Borzęcinie Dużym - ul. Spacerowa nastąpi przerwa w dostawie prądu w godzinach 8:00-19:00.


MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI W CARROM.
13 grudnia 2014 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim będą miały miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w carrom. Rozgrywki rozpoczynają się od godziny 9:30. Mecz finałowy planowany jest na godz. 16:00. Zapraszamy do kibicowania.  Wiecej na www.stare-babice.waw.pl


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE. Dnia 15 grudnia 2014 r (poniedziałek) Panie między 50 a 69 rokiem życia( które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat) będą mogły wykonać bezpłatne badanie mamograficzne w Mamobusie ustawionym pod nowym budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. Zapraszamy.


TRWA STRAŻACKIE POGOTOWIE RATUNKOWE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Strażacy ze Starych Babic po raz piąty organizują zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywa się do 14 grudnia 2014 roku w godzinach: poniedziałek - piątek 17.00-20.00, sobota-niedziela 12.00-17.00. Świąteczne podarunki: słodycze, artykuły szkolne, farby, kredki, ciastolina itp., nowe zabawki, pluszaki, gry planszowe można przynosić do remizy OSP Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare Babice. Więcej informacji pod numerem 607-042-054. Zachęcamy mieszkańców oraz firmy z terenu gminy do wsparcia akcji. Zebrane prezenty trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy.


POMIARY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE. Informujemy, że firma InterTIM wykonuje modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie naszej gminy, na zlecenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez pomiary budynków. Dokonanie pomiaru przyczyni się do pozyskania pełniejszych informacji objętych ewidencją gruntów i budynków do czego przepisy prawa zobowiązują Starostę. W związku z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne „Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić podmiotom, o którym mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych…” Art. 48 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy mówi, że kto utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonaną pracą – podlega karze grzywny. Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości aby umożliwiali wykonawcy prac wstęp na teren nieruchomości celem dokonania pomiaru budynków.
Poniżej przedstawiamy terminy, w których firma InterTim dokona pomiarów na terenie naszej gminy:

12.12.2014 r. Stare Babice, Koczargi Nowe, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś
13.12.2014 r. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe


OFERTY SZKOLEŃ I DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. 15 grudnia 2014 (poniedziałek) zapraszamy organizacje pozarządowe z Gminy Stare Babice i okolic na prezentację oferty szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Stare Babice  przy ul. Rynek 32 w Sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca. Projekt: „ Nowy Model Współpracy  Administracji Powiatu Warszawskiego Zachodniego z organizacjami pozarządowymi realizowany przez Towarzystwo Amicus i Powiat Warszawski Zachodni”. Oferowane są: indywidualne doradztwo z zakresu: promocji organizacji, pozyskiwania dotacji oraz sponsorów na działania społeczne( fundrasing), porad księgowych i prawnych. Wiecej na stronie www.stare-babice.waw.pl


DYŻURY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BABICACH. Od 11 grudnia nastąpiła zmiana miejsca dyżury Powiatowego Urzędu Pracy z Izabelina do Babic. Dyżury będą pełnione w każdy czwartek w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 w godzinach 9:30-14:00

5 grudnia 2014  Nr 419

SESJA RADY GMINY W dniu 5 grudnia 2014 o godz. 14:00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 6 uchwał.  Z tematami sesji  można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU Informujemy, że dnia 5 grudnia br. (piątek) na terenie Babic ul. Ogrodnicza, Dolna, Wieruchów ul. Wieruchowska, Ożarowska  nastąpi przerwa w dostawie prądu w godzinach 8:00-19:00, oraz w dniach 5-6 grudnia (piątek/sobota) na terenie Zielonek  ul: Strzykulska, Południowa, Zachodnia, Okrężna, rekreacyjna, Zagrodowa, Warszawska, Kręta, Osiedlowa, Piaskowa, Północna, Prosta, Stacyjna, Spokojna, Cicha, Białej Góry, Sportowa w Koczargach Nowych ul: Warszawska, Szkolna, w Wojcieszynie ul: Trakt Królewski, Klonowa, Warszawska, Królowej Marysieńki, Wspólna, w Zalesiu ul. Trakt Królewski, Wierzbin ul. Królowej Marysieńki  w godzinach: 8:00-18:00.


TURNIEJE MIKOŁAJKOWE W BORZĘCINIE  W najbliższą sobotę i niedzielę tj 6-7 grudnia 2014 zapraszamy do Borzęcina Dużego na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla roczników 2003/2004 i 2001/2. Turnieje rozpoczynają się o godzinie 9:00 i odbędą się na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697.


Rusza Strażackie Pogotowie Ratunkowe Świętego Mikołaja Strażacy ze Starych Babic po raz piąty organizują zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 6-14 grudnia 2014 roku w godzinach: poniedziałek - piątek 17.00-20.00, sobota-niedziela 12.00-17.00. Świąteczne podarunki: słodycze, artykuły szkolne, farby, kredki, ciastolina itp., nowe zabawki, pluszaki, gry planszowe można przynosić do remizy OSP Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare Babice. Więcej informacji pod numerem 607-042-054. Zachęcamy mieszkańców oraz firmy z terenu gminy do wsparcia akcji. Zebrane prezenty trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy.


MIESZKAŃCY. Informujemy, że firma InterTIM wykonuje modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie naszej gminy, na zlecenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez pomiary budynków. Dokonanie pomiaru przyczyni się do pozyskania pełniejszych informacji objętych ewidencją gruntów i budynków do czego przepisy prawa zobowiązują Starostę. W związku z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne  i kartograficzne „Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić podmiotom, o którym mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych…” Art. 48 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy mówi, że kto utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonaną pracą – podlega karze grzywny. Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości aby umożliwiali wykonawcy prac wstęp na teren nieruchomości celem dokonania pomiaru budynków.

Poniżej przedstawiamy terminy, w których firma InterTim dokona pomiarów na terenie naszej gminy:

08.12.2014 r. Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin,
09.12.2014 r. Buda, Mariew, Stanisławów, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie,
10.12.2014 r. Koczargi Stare, Lipków,
11.12 2014 r. Janów, Klaudyn, Kwirynów,
12.12.2014 r. Stare Babice, Koczargi Nowe, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś
13.12.2014 r. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe


MIKOŁAJKI 2014  Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na imprezę Mikołajkową, która odbędzie się 6 grudnia br. w godz. 14:00-18:00 na parkingu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 21. W programie: kiermasz świąteczny, gry i zabawy prowadzone przez grupę animatorów, występy muzyczne na scenie, paczki dla dzieci od Świętego Mikołaja, a o godz. 17:30  uroczystoste rozświetlenie choinki oraz pokaz fajerwerków. 

Załączniki: 
si_ug420.pdf392.93KB