SI UG 09-2014

Drukuj

26 września 2014 Nr 409

ZMIANA TRASY LINII 712 W związku z remontem nawierzchni ulicy Ciećwierza we wsi Klaudyn, od dnia 20.09.2014 do dnia 25.09.2014  ulegnie zmianie przebieg linii autobusowej nr 712. Trasa autobusu przebiegać będzie od ul. Sikorskiego do pętli przy ul. Lutosławskiego (sklep ogrodniczy). Firmą wykonującą prace remontowe jest P.P.U.H Efekt sp. z o.o.


UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE W STARYCH BABICACH - 28 września Corocznie w ostatnią niedzielę września w gminie organizowana jest uroczystość religijno-patriotyczna. Tradycyjnie rozpocznie się ona o godz. 9.30 uroczystą mszą św. w Kościele Parafialnym w Starych Babicach, za poległych w II wojnie światowej. Po mszy nastąpi przemarsz na cmentarz wojenny, gdzie będzie odczytany apel poległych oraz przemówienia okolicznościowe. Ponadto, zostaną złożone kwiaty, a salwy honorowe ku czci poległych odda Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.


PRZETARG NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W KLAUDYNIE Wójt ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej w Kaludynie stanowiącej  działkę nr ewid. 844/11 o pow. 0,4000 ha na okres 5 lat . Oznaczenie księgi wieczystej : WA1P/0006051/9. Czynsz minimalny najmu netto 2500 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym . Wadium 400 zł. Przetarg odbędzie się dnia 30. 09.2014 o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 22 722-91-39, na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl  i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stare-babice.waw.pl .


WYBORY SAMORZĄDOWE w dniu 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono kalendarz wyborczy ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Ogłoszenia:  o podziale Gminy Stare Babice na 15  okręgów wyborczych, o podziale powiatu warszawskiego-zachodniego i podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze. Są umieszczono również inne ważne dla wyborców informacje.


KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE 4. i 5. października w stajni „Zielonki” przy ul. Warszawskiej 452 odbędzie się ostatnie w tym roku Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie. W programie konkurencje w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody, w tym Konkurs Skoków o Puchar Wójta Gminy Stare Babice. Więcej informacji na stronie www.ksj.waw.pl.


BABICKI KLUB FILMOWY 9. października o godz. 19:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 21) czeka nas kolejna projekcja filmowa. Zostanie wyświetlony dramat „Żelazna Dama” z 2011 roku, z Meryl Streep w roli głównej. Organizatorem pokazu jest Fundacja „Ab Alio”.
Fundacja zaprasza również na warsztaty filmowe – uczniów klas 5 i 6 oraz klas gimnazjalnych. Zajęcia są organizowane  w ramach programu „Kultura musi tutaj być” dofinansowanego przez Gminę Stare Babice. Szczegóły: www.abalio.org.pl. Zapraszamy również na Fb www.facebook.com/FundacjaAbAlio.


ŁEMKOWIE W KOCZARGACH 11. października o godz. 19:30 w gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się niezwykły koncert. Wystąpi zespół „Prypadok” – dwukrotny laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej we Wrocławiu. Poprzez muzykę Karpat młodzi wykonawcy podtrzymują tradycję i wyrażają swoją tożsamość. Łemkowie to jedna z czterech uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, zamieszkują u nas głównie Małopolskę i Podkarpacie. Mają własny język, kulturę i obyczaje. Warto je poznać! Organizatorem spotkania z cyklu „Ot!warte” jest Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”.


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”.


KARTA DUŻEJ RODZINY Przypominamy, że rodziny, które mają troje i więcej dzieci, mogą starać się o tzw. Kartę Dużej Rodziny. Wnioski o jej przyznanie i szczegółowe informacje są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29), tel. (22) 752-83-85 lub (22) 722-90-11. Karta Dużej Rodziny zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom wielodzietnym, bez względu na ich dochody. W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Informacje przedstawiające na bieżąco oferty partnerów znajdą Państwo na stronie: www.rodzina.gov.pl.


19 września 2014 Nr 408

INSCENIZACJA HISTORYCZNA W dniu 20. września 2014 roku (sobota) w godz. 14:00 – 17:00 na Polanie Dwóch Stawów, w miejscowości Zielonki Parcele przy ul. Południowej odbędzie się inscenizacja historyczna Walk Grupy Kampinos AK pn. „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944-2014”. 
W programie m.in. nalot bombowy, atak wozów pancernych, szarża ułańska, duża dawka efektów pirotechnicznych i wiele innych emocjonujących atrakcji.


OTWARCIE ALTANKI W LATCHORZEWIE. Radni i rady sołeckie Nowych Babic, Latchorzewa i Lubiczowa zapraszają  mieszkańców na „Dzień kapusty, dni ziemniaka” z okazji otwarcia altany. Piknik  będzie zorganizowany 20. września (w sobotę) od godz. 16.00 w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej róg  ul. Szeligowskiej  w rejonie stawu. Przewidziane są  gry zabawy dla dzieci i młodzieży oraz  atrakcje dla dorosłych.


POŚWIĘCENIE KAPLICZKI W MARIEWIE 20. września (sobota) rada sołecka i radni organizują uroczystość związaną z poświęceniem kapliczki w Mariewie.  Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 14.30.


GMINNA BIBLIOTEKA JUŻ W NOWYM MIEJSCU. Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do nowej siedziby przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach, w dniach: poniedziałek, wtorek w  godz.10.00 -18.00 środek -piątek w godz. 10.00 -17.00.


PRZETARG NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W KLAUDYNIE Wójt ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej w Kaludynie stanowiącej  działkę nr ewid. 844/11 o pow. 0,4000 ha na okres 5 lat . Oznaczenie księgi wieczystej : WA1P/0006051/9. Czynsz minimalny najmu netto 2500 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym . Wadium 400 zł. Przetarg odbędzie się dnia 30. 09.2014 o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 22 722-91-39, na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl  i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stare-babice.waw.pl .


ZEBRANIE W BORZĘCINIE DUŻYM Radni Borzęcina Dużego i Małego zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie poświęcone m.in.  budowie kanalizacji oraz scaleniu między ulicami Warszawską i Kosmowską. 24 września godz. 18.00 w dużej sali sportowej w Borzęcinie.


WYBORY SAMORZĄDOWE w dniu 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono kalendarz wyborczy ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Ogłoszenia:  o podziale Gminy Stare Babice na 15  okręgów wyborczych, o podziale powiatu warszawskiego-zachodniego i podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze. Są umieszczono również inne ważne dla wyborców informacje.


DOŻYNKI W KOŚCIELE BABICKIM  21. września w Kościele Parafialnym w Starych Babicach o godz. 11.30 odbędzie się msza dożynkowa. 


UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE W STARYCH BABICACH Corocznie w ostatnią niedzielę września  w gminie organizowana jest uroczystość religijno-patriotyczna. W tym roku rozpocznie się ona o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym uroczystą mszą św. w Starych Babicach za poległych w II wojnie światowej. Po mszy nastąpi przemarsz na cmentarz wojenny, gdzie będzie odczytany apel poległych, przemówi  Wójt. Ponadto,  zostaną złożone kwiaty i  oddane  salwy honorowe ku czci poległych przez Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 

5 września 2014 Nr 407

Sesja 4 września 2014 r. odbyła się  XL Sesja Rady Gminy.  Rada podjęła sześć uchwał, z ich treścią można zapoznać  się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Uroczystości patriotyczne:
• 7 września (niedziela) o godz. 11:00 - tradycyjnie jak co roku w pierwsza niedzielę września przy pomniku Jerzyki  na terenie  KPN k. Polany Pociecha odbędzie się uroczystość patriotyczna. W programie polowa msza święta, następnie  uroczyste składanie wieńców, przemówienia w 75 rocznicę wybuch II Wojnę Światową i 70 rocznicę walk w Puszczy Kampinoskiej i w Powstaniu Warszawy.
• 12 września (piątek) w Palmirach  o godz. 15:00 - upamiętnienie 75 rocznicy II wojny światowej i pierwszych egzekucji odbędzie się  Msza Święta na Cmentarzu Mauzoleum w Palmirach,  po której odbędzie się apel pamięci.


Koncert w Żelazowej Woli dnia 6 września 2014 r. o godz. 14:00 odbędzie się Koncert w Żelazowej Woli  „W hołdzie Fryderykowi Chopinowi” wystąpią: Joanna Ławrynowicz- fortepian, Anna Wróbel- wiolonczela, Mariusz Dżyga- skrzypce.


Rajd rowerowy na pożegnanie lata w dniu 6 września 2014 r. o godzinie 10:00 odbędzie się rajd rowerowy  start: w dwóch miejscach przy Urzędzie Gminy Stare Babice i na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym, meta: Plac Chopina  w Borzęcinie Dużymi na zakończenie przejazd na oficjalne otwarcie siłowni plenerowej w Latchorzewie.


Otwarcie siłowni plenerowej w Latchorzewie dnia 6 września 2014 r. o godz. 16:30 otwarcie plenerowej siłowni  w Latchorzewie na rogu ulic Na Skraju i mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie będzie można ćwiczyć  na zamontowanych przyrządach m.in: orbitreku, biegaczu, twisterze,  rowerze, wahadłach, koło Tai Chi i innych.  W programie: gry i zawody rodzinne, ćwiczenia na siłowni pod okiem profesjonalnego trenera, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warcaby z Mistrzem Europy, malowanie buziek, pokazy wozu strażackiego, poczęstunek  oraz możliwość wygrania nagrody. Zapraszamy


Piknik Lotniczy upamiętniający 70. Rocznicę desantu pod Arnhem w dniu 7 września 2014 r. od godz. 14:00 w  Zielonkach  Parcele na „Polana Dwóch Stawów” przy ul. Południowej. W programie: skoki spadochronowe, w godz. 14:00 – 16:00, widowiskowe pokazy w stylu Red Bull Air Race na motoparalotni w godz. 14:00 – 19:00, symulatory lotów, kino plenerowe, niepowtarzalna przygoda z goglami Oculus Rift, historyczna gra terenowa, pokazy dla miłośników „małego lotnictwa”, stoiska multimedialne z grami strategicznymi. Dodatkowe atrakcje: Przeloty widokowe na motoparalotni (odpłatnie),  będzie również wojskowa grochówka dla każdego. Zapraszamy


Piknik z okazji „Obchodów 600-lecia Bliznego” dnia 13 września 2014 roku odbędą się „Obchody 600 – lecia Bliznego”. Impreza odbędzie się w Bliznem Jasińskiego przy ul. T. Kościuszki w sąsiedztwie  przedszkola i kościoła. W programie przewidziane są występy artystyczne, pokaz iluzjonisty, zabawy dla dzieci z animatorami i wiele innych atrakcji. Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 14:00.


Inscenizacja historyczna Walk Grupy Kampinos AK w dniu 20 września 2014 roku w godz. 14:00 – 17:00  na Polanie Dwóch Stawów, przy ul. Południowej  w miejscowości Zielonki Parcele odbędzie się inscenizacja historyczna Walk Grupy Kampinos AK pn. „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944-2014”.


Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono podział Gminy na okręgi wyborcze i inne niezbędne informacje, natomiast na stronie www.stare-babice.waw.pl umieszczono podział powiatu warszawskiego-zachodniego na okręgi wyborcze.


Przeprowadzka BIBLIOTEKI Gminna Biblioteka Publiczna jeszcze jest nieczynna z powodu zmiany siedziby.  Otwarcie biblioteki w nowym miejscu przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach przewidziane jest w dniu 15 września 2014 r.  Za utrudnienia wszystkich czytelników serdecznie przepraszamy.


Nowe obiekty sportowe. W Szkole Podstawowej w Starych Babicach wybudowano nowe obiekty sportowe ze sztuczną nawierzchnią: boisko do piłki nożnej, z dookólna bieżnią i bieżnią do skoków w dal, które współgrają z istniejącym boiskiem
do koszykówki i siatkówki. Otwarcie obiektów nastąpiło podczas inauguracji nowego roku szkolnego dnia 1-go września,  poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Krzysztof Turek oraz  nauczycielka wychowania fizycznego pani Marzena Rawa.  W budynku szkoły  zmodernizowano także gruntownie instalacje c.o.
Wszystkim uczniom Wójt Gminy życzy w nowym roku szkolnym wielu sukcesów, a nauczycielom  wspaniałych wyników  w kształceniu dzieci i młodzieży.

Załącznik: 
si-ug_409.pdf577.45KB
408-19-09.pdf576.22KB
si_ug-407.pdf589.52KB