Serwis Informacyjny_maj 2014

Drukuj

30 maja 2014 Nr 399

Wybory do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę 25 maja 2014 r. w całym kraju odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 31,5% i była wyższa niż  frekwencja na terenie całego kraju (23,8%).  Na tle ogólnej frekwencji w Polsce i w wielu innych krajach europejskich jest to dobry wynik. Wyborcy mogli głosować na kandydatów z 10 list (zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 4, który obejmował Warszawę i część województwa mazowieckiego, w tym powiat warszawski zachodni).Na pierwszym miejscu uplasował się Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska z wynikiem 42,5% głosów, drugie miejsce zajął KW Prawo i Sprawiedliwość (28,5%), a trzecie KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke (8,8%).


Powiatowy  Dzień  Dziecka.  Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowali 30 maja br. w godz. 10.00 - 14.00   przy  siedzibie Komendy  w Starych Babicach piknik dla dzieci pn. "BEZPIECZNY UŚMIECH".  Specjalnie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji i zabaw. Podczas pikniku   dzieci mogły zobaczyć pokaz sprzętu oraz wyposażenie służb mundurowych i ratowniczych, przeprowadzono   pokaz samoobrony, pokaz działań grupy szturmowej Policji, pokaz tresury psa oraz pokaz ratownictwa drogowego,     inscenizację wypadku drogowego z pokazem zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci  mogły skorzystać z miasteczka ruchu drogowego oraz zapoznać się z pracą policjanta m. in. przewodników psów służbowych, którzy omawiali zachowanie dziecka podczas ataku psa. W obchodach Dnia Dziecka udział wzięli również przedstawiciele Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.


Spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła Wspólnota Rodzinne Świętowanie zaprasza 31 maja (sobota) lub 1 czerwca (niedziela) na godz. 18.00 do sali koncertowej Dyrekcji KPN przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie. Wstęp na spektakle jest bezpłatny.


Gminny Dzień Dziecka.  Wójt Gminy Krzysztof  Turek serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na uroczystości z okazji  Dnia Dziecka dnia 1 czerwca  od godz. 13.oo do godz. 18.00 na strefę Rekreacji Dziecięcej do Borzęcina Dużego  ul. Warszawska 697. W programie będą występy taneczne dzieci i młodzieży,  pokaz tańca Woogie Boogie, konkursy i zabawy z Animatorami, gry zabawy sportowe, pokaz karate przez klub „RENSET” oraz wiele konkursów i ciekawych atrakcji.  


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice Obszar planów zawarty jest pomiędzy:

 1. ul. Koczarską, ul. Osiedlową, rowem Z-7 i ul. Kutrzeby,
 2. ul. Osiedlową, rowem Z-7, wschodnią granicą działki ew. nr 398 (oddalona o około 120 m od ul. Kutrzeby), a ulicą Mizikowskiego.

Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się, w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, w terminie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 9 czerwca 2014 r. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl  zakładka: „Dla Inwestora” – „Plany miejscowe w przygotowaniu”. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowani mogą składać do koncepcji uwagi do 16 czerwca 2014 r. Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie: Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/338/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.babice-stare.waw.pl zakładka: „Akty normatywne organów Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.


Marsz po zdrowie - nie tylko dla serca Zapraszamy seniorów  na otwarty wykład kardiologa "Marsz po zdrowie - nie tylko dla serca" 5 czerwca (czwartek), godz. 12.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.


Renault – nie sprzedany. Przetarg  na sprzedaż gminnego pojazdu marki: RENAULT  model:   MASTER MR`06  3,9 t,  wyznaczony na dzień 20 maja 2014r. został zakończony ale nierozstrzygnięty, ponieważ w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.


Projekcja filmu Kwartet Fundacja Ab Alio serdecznie zaprasza 12 czerwca br. o godz.19:30 na projekcje filmu pt. Kwartet w reżyserii Dustina Hoffmana. Projekcja filmu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21. Wstęp wolny


Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach informuje o możliwości ubiegania się przez osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe o dofinansowania do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy domowej z terenu Gminy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku  wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, pok. 41 tel. 22 722 04 93.

23 maja 2014 Nr 398

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
W dniu 25 maja 2014 roku w całym kraju odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Na tablicach wyborczych  zlokalizowanych na terenie gminy zostały umieszczone obwieszczenia Okręgowej  Komisji Wyborczej w Warszawie I z wykazem zarejestrowanych kandydatów  na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4, do której należy gmina Stare Babice.  Mieszkańcy naszej gminy będą głosować w siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych  przez Radę Gminy Stare Babice  Uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 21 grudnia 2012r.  Wykaz obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego został podany do publicznej wiadomości  Obwieszczeniem Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 kwietnia  b.r.
Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych:

 • Nr 1 dla sołectwa: Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów - Przedszkole Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b
  (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 2 dla  sołectwa: Babice Nowe, Zielonki Parcela; Lipków - Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 21,
  (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 3 dla sołectwa: Latchorzew, Kwirynów, Janów Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40
  (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 4 dla sołectwa Stare Babice - Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40
  (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 5 dla sołectwa Klaudyn - Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40
  (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 6 dla sołectwa: Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi Stare I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12 (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 7 dla sołectwa: Wojcieszyn; Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów - Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
 • Nr 8 dla sołectwa: Borzęcin Duży Borzęcin Mały, Topolin - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 (lokal niedostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)   W dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) lokale wyborze będą otwarte do głosowania  od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice Obszar planów zawarty jest pomiędzy:
1) ul. Koczarską, ul. Osiedlową, rowem Z-7 i ul. Kutrzeby,
2) ul. Osiedlową, rowem Z-7, wschodnią granicą działki ew. nr 398 (oddalona o około 120 m od ul. Kutrzeby), a ulicą Mizikowskiego.
Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się, w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, w terminie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 9 czerwca 2014 r. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl  zakładka: „Dla Inwestora” – „Plany miejscowe w przygotowaniu”. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowani mogą składać do koncepcji uwagi do 16 czerwca 2014 r. Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie: Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/338/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.babice-stare.waw.pl zakładka: „Akty normatywne organów Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.


XVI Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy Stare Babice Powiat Warszawski Zachodni oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice zapraszają do udziału w imprezie 30 maja 2014 (piątek) od godziny 9.00 w Zielonkach, ul. Zachodnia 2. Impreza jest przeznaczona dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 12.00 dnia 28 maja 2014 (środa) należy kierować drogą elektroniczną na adres rkarpinski@pwz.pl


Przystanek WOLNOŚĆ Z okazji zbliżającej się rocznicy narodzin polskiej demokracji i dla upamiętnienia pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów Stowarzyszenie Odkrywamy Świat działające przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice 30 maja (w piątek) na uroczystość PRZYSTANEK WOLNOŚĆ. Dokładny program na stronie www.stare-babice.pl


Gimnazjalny Piknik Naukowy Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza na niecodzienną zabawę połączoną z nauką czyli na Gimnazjalny Piknik, który odbędzie się  w piątek 23 maja 2014 r. od godz. 14.30 na terenie  I Gminnego  Gimnazjum w Koczargach  Starych Program i zaproszenie na www.stare-babice.pl


Regiony z historią - Stare Babice Kolejna emisja z cyklu" regiony z historią" odbędzie się 26 maja o godz. 20.30 na TVP Warszawa. Zapraszamy do obejrzenia audycji.


Grand PRIX Stare Babice Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz Cezary Dębkowski zapraszają na Grand Prix STARE BABICE w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn Zielonki Parcele. Celem imprezy jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej we wszystkich środowiskach, popularyzacja dyscypliny jaką jest siatkówka plażowa oraz wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w sezonie plażowym 2014. Zawody z cyklu GP Stare Babice będą rozgrywane na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcele przy ul. Rekreacyjnej. Terminy rozgrywek, miejsce, zasady uczestnictwa i szczegóły na stronie www.stare-babice.pl

16 maja 2014 Nr 397

Planowanie nowych terenów pod zabudowę zagrodową Wójt Gminy zaprasza osoby zainteresowane wprowadzeniem zmian  w planie miejscowym dotyczących wyznaczania terenów pod zabudowę zagrodową na ich nieruchomości, do składania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. W okresie od uchwalenia planu zagospodarowania Gminy Stare Babice po dniu 30  czerwca 2011r. wpłynęły do Wójta Gminy wnioski około 50 osób o wyznaczenie na terenach po jednym siedlisku rolniczym, czyli  o ustalenie w planie miejscowym we wskazanych miejscach zabudowy zagrodowej. Obecnie rozpoczęto wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do takiej zmiany planów miejscowych. 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy wyznaczenie siedlisk rolniczych byłoby zgodne z tym dokumentem, gdyż w większości obszarów struktury funkcjonalnej są one wymieniane jako funkcja dopuszczalna. Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do sporządzania zmiany planów miejscowych w celu wsparcia rolników posiadających zbyt szczupły teren zabudowy lub osób planujących realizację zabudowy zagrodowej, gdyż produkcja rolna wszędzie i w każdym czasie jest niezbędna dla funkcjonowania społeczności i całych społeczeństw. W procesie tym musi być jedynie wykazana dbałość o nierozpraszanie nadmierne zabudowy, w tym o to, aby przyłączenie gospodarstw do wodociągu i kanalizacji gminnej było możliwe i niezbyt kosztowne. Prawo Budowlane określa zabudowę zagrodową jako: „w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych”

Celem nowego  planu może być zarówno powiększenie istniejących siedlisk rolniczych jak też ustalenie nowych. Dlatego osoby zainteresowane wprowadzeniem wyżej opisanych zmian w planie miejscowym powinny złożyć wnioski dotyczące wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowej na ich nieruchomości, o ile położona jest blisko istniejących terenów zabudowanych, w terminie miesiąca od ukazania się tej informacji.


Realizacja projektu: „Senior zdrowy i aktywny” Ustalone zajęcia:
Nordic walking środy godz. 10.00 – zbiórka przy Cmentarzu Wojskowym w Starych Babicach;  godz. 12.00 – zbiórka w Mariewie (pętla linii 729)
Joga czwartki godz. 16.30; godz. 17.30 – zajęcia w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
Basen piątki godz. 14.30 – Łomianki; wtorek godz. 13.30 – Łomianki
Więcej informacji można uzyskać: tel. 606 225 863  e-mail:  senior@fundacjakim.pl


ROWER dla niepełnosprawnych Fundacja „ECO Textil od WAS dla WAS” zwraca się z propozycją współpracy, która ma na celu pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Podczas kampanii potrzebującym przekazywane są specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. Fundacja zwraca się również z prośbą o pomoc w odnalezieniu i wytypowaniu osób, którym taki sprzęt jest potrzebny. Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych proszone są o kontakt. Wymagane dokumenty to:  wniosek z opisem sytuacji materialnej oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Kontakt: Fundacja „Eco Textil dzieciom Niepełnosprawnym dla WAS od NAS”, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna; tel. +48 600 854 648; www.ecotextil.pl


Licytacja autobusu marki Renault MasteSr MR`06 Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż autobusu marki: RENAULT model: MASTER MR`06  3,9t, wersja 2.5dCi 150, rok prod. 2008. Autobus przystosowany do przewozu 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, liczba miejsc: 15 lub 10 +3 wózki inwalidzkie.
Cena wywoławcza samochodu wynosi 76 875 zł (wartość rynkowa pojazdu wg wyceny). Postąpienie w licytacji wynosi  800 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, sala im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3850 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 w terminie do dnia 19.05.2014r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice.
Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare babice.waw.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 722-95-35. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.


Mammografia Zbadaj swoje piersi. NZOZ GENEVA TRUST Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych  zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 20 maja  br.  Mammobus będzie ustawiony przy Ośrodku Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21. Rejestracja telefoniczna  58 325 76 20,  58 325 76 21.


Gimnazjalny Piknik Naukowy Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza na niecodzienną zabawę połączoną z nauką czyli na Gimnazjalny Piknik, który odbędzie się  w piątek 23 maja 2014 r. od godz. 14.30 na terenie  I Gminnego  Gimnazjum w Koczargach  Starych.  Program i zaproszenie na www.stare-babice.pl

Załącznik: 
si_397.pdf921.96KB
si_398.docx107.35KB
Załącznik: 
si_ug_399.pdf522.31KB