Serwis Informacyjny UG - styczeń 2018

Drukuj

26 stycznia 2018 r. Nr 557

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa  o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

 • 26 stycznia w godz. 11:30-13:30 w Klaudynie przy ul. Jana Kiepury, gen. Władysława Sikorskiego od firmy DURAL do ul. Ciećwierza, ul. Józefa Ciećwierza od Sikorskiego do nr 75;
 • 26 stycznia w godz. 14:30-16:30 w Klaudynie przy ul. plut. Józefa Ciećwierza od nr 117 i 90  do nr 177 i 164, ul. Karola Szymanowskiego nr 13, 14, 15;
 • 29 stycznia w godz. 11:30-13:30 w Klaudynie przy ul. Grażyny Bacewicz, Kazimierza Wiłkomirskiego, Henryka Wieniawskiego, Piotra Czajkowskiego, Niccolo Paganiniego, Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Giuseppe Verdiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Maurycego Ravela;
 • 29 stycznia w 14:30-16:30 w Koczargach Nowych przy ul. Warszawskiej od nr 425 i 546 do  nr 515 i 632;
 • 30 stycznia w godz. 8:30-10:30 w Koczargach Starych przy ul. Sosnowej, Klonowej, Wrzosowej,  Wiśniowej, Jaworowej
 • 30 stycznia w godz. 11:30-13:30 w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej;
 • 1 lutego w godz. 14:30-16:30 w Starych Babicach przy ul. Pogodnej, Gwiaździstej;
 • 1 lutego w godz. 14:30-16:30 w Lipkowie przy ul. Ignacego Mościckiego od nr 26 i 29 do nr 200 i 205; Rocha Kowalskiego, Hetmańskiej, Kontuszowej od nr 1 do nr 25.

KONTROLE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH Szanowni Mieszkańcy  i Przedsiębiorcy! Informujemy Państwa, że Urząd Gminy Stare Babice przeprowadza obecnie kontrole związane z wytwarzaniem odpadów komunalnych.
Kogo dotyczą kontrole?

 1. Mieszkańców (osób fizycznych) ⟶ czy liczba osób zgłoszonych w złożonej deklaracji zgadza się ze stanem faktycznym oraz czy opłaty są wnoszone w terminach.
 2. Przedsiębiorców (osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie gminy) ⟶ czy działalność gospodarcza jest związana z wytwarzaniem odpadów komunalnych i jeżeli tak,
  czy posiadają umowę z firmą odbierającą odpady oraz czy odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej nie są mieszane z odpadami z gospodarstwa domowego.
 3. Inwestorów prowadzących budowy na terenie gminy ⟶ czy posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (z firmą zajmującą się odbiorem odpadów wpisaną do rejestru działalności na terenie gminy Stare Babice – wykaz takich firm jest dostępny
  w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz na stronie internetowej).

Gdzie prowadzone są kontrole?

 1. W miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Na placach budowy.
 3. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sprawdzające, czy odpadów nie oddają podmioty nieuprawnione: firmy lub osoby niezamieszkujące na terenie gminy Stare Babice.

ZAPROSZENIA

WIRTUALNE MISTRZOSTWA XBOX FIFA 2018 Fanów gier komputerowych zapraszamy na I Wirtualne Mistrzostwa Borzęcina XBOX FIFA 2018. Odbędą się 27 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w OSP Borzęcin Duży. Nagroda główna to konsola XBOX.

SPOTKANIE NOWOROCZNE SENIORÓW Wójt gminy serdecznie zaprasza na Spotkanie Noworoczne Seniorów  Gminy Stare Babice,  które odbędzie się 10 lutego 2018 r. (sobota) o godzinie 14:00 w Auli Widowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2.

19 stycznia 2018 r. Nr 556

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

 • 22 stycznia 2018 roku w godz. 8:00-13:00 w Klaudynie przy ul. Ludwiga van Beethovena, Witolda Lutosławskiego, Franciszka Liszta, Ignacego Jana Paderewskiego, Ebro, Juraty, Ryszarda Wagnera, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz, Kazimierza Wiłkomirskiego, Henryka Wieniawskiego, Piotra Czajkowskiego, Niccolo Paganiniego, Giuseppe Verdiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Kiepury, Maurycego Ravela, gen. Władysława Sikorskiego, plut. Józefa Ciećwierza, płk. Aleksandra Krzyżanowskiego, Krzysztofa Komedy, Czesława Niemena, Nałęczów, Rodzinna, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Johannesa Brahmsa;
 • 22 stycznia 2018 roku w godz. 8:00-10:00 w Starych Babicach przy ul. Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, Jana Szembeka, Rynek, Wincentego Witosa, Pocztowej;
 • 22 stycznia 2018 roku w godz. 14:00-16:00 w Starych Babicach przy ul. Henryka Sienkiewicza, Krótka, gen. Tadeusza Kutrzeby, gen. Wiktora Thomme, Koczarskiej, Małego Księcia;
 • 23 stycznia 2018 roku w godz. 8:00-10:00 w Babicach Nowych przy ul. gen. Leopolda Okulickiego od nr 5C do 11 i 8,10,14 oraz 15 i 17, Kresowej od nr 1 do 21 i od nr 4 do 30, ul. Warszawskiej od nr 236 do 266 i od nr 171 do 181 oraz w Banku Ogrodniczym i firmie Hydro-at Bis;
 • 24 stycznia 2018 roku w godz. 8:00-13:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Kosmowskiej, Wodnisko, Spacerowej, w Borzęcinie Małym przy ul. Kosmowskiej oraz w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej, Królowej Marysieńki, Poprzecznej, Jana III Sobieskiego od nr 1 do 12;
 • 24 stycznia 2018 roku w godz. 11:00-13:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Wodnisko od Warszawskiej do numeru 27, Warszawskiej od nr 765 do nr 841 i od nr 884 do nr 938;
 • 24 stycznia 2018 roku w godz. 14:00-16:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej, Ukośnej, Spacerowej, Kosmowskiej;
 • 26 stycznia w godz. 11:30-13:30 w Klaudynie przy ul. Jana Kiepury, gen. Władysława Sikorskiego od firmy DURAL do Ciećwierza, plut. Józefa Ciećwierza od Sikorskiego do nr 75 oraz w godz. 14:30-16:30 przy ul. plut. Józefa Ciećwierza od nr 117 i 90 do nr 177 i 164 i Karola Szymanowskiego nr 13, 14, 15.

TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dotyczące koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”. Obszar ten zawarty jest pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińską, ul. Zieloną a ul. Pohulanka. Koncepcja planu miejscowego będzie udostępniona do 31 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej www.babice-stare.pl w zakładce Dla Inwestora – Plany miejscowe w przygotowaniu. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi wnioskami do planu, proszone są o przybycie do urzędu, pok. nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowani swoje uwagi mogą składać do 9 lutego 2018 r. Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XVII/163/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”. Z pełną treścią uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice na stronie: www.bip.stare-babice.waw.pl.

5 stycznia 2018 r. Nr 555

GMINA, URZĄD, TEREN

TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dotyczące koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”. Obszar ten zawarty jest pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińską, ul. Zieloną a ul. Pohulanka. Koncepcja planu miejscowego będzie udostępniona do 31 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
w pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej www.babice-stare.pl w zakładce Dla Inwestora – Plany miejscowe w przygotowaniu. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi wnioskami do planu, proszone  są o przybycie do urzędu, pok. nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowani swoje uwagi mogą składać do 9 lutego 2018 r. Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XVII/163/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”. Z pełną treścią uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice na stronie: www.bip.stare-babice.waw.pl.


DYŻURY RADNYCH DO CZERWCA 2018 Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w 2018 roku (do końca czerwca) Radni Gminy Stare Babice będą pełnić dyżury wg następującego harmonogramu:

 • Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz (Koczargi Stare), tel. 507-031-712, w każdą  środę w godz. 13:00 - 15:00 w budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 32, pok. 15 (1. piętro).
 • Radni:
  Lucyna  Skrzeczkowska (Stare Babice), tel. 608-472-693,
  Michał  Starnowski (Stare Babice), tel. 796-920-796,
  Jerzy  Piętocha (Latchorzew), tel. 607-171-744,
  Karolina Bielińska (Klaudyn), tel. 600-369-104,
  Dariusz Sobczak (Janów, Kwirynów), tel. 601-852-783,
  pełnią dyżury telefoniczne, lub w razie potrzeby, po uprzednim umówieniu się, w każdą środę
  w godzinach 18:00 – 19:00 w urzędzie gminy, ul. Rynek 32, sala konferencyjna (1. piętro).
 • Radny  Remigiusz Fijołek (Borzecin Duży), tel. 513-608-625, pełni dyżur telefoniczny, lub w razie potrzeby po uprzednim umówieniu w ostatni piątek  miesiąca w godz. 18:00 - 19:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828. 
 • Radni:
  Leszek  Poborczyk (Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów), tel. 602-483-833,
  Sławomir  Sumka (Wojcieszyn), tel. 501-652-217,
  Justyna  Szczepanik (Mariew i Buda, Stanisławów, Zalesie, Wierzbin), tel. 509-174-743,
  Ewa  Kawczyńska (Blizne Jasińskiego), tel. 505-348-007,
  Krzysztof  Szuba (Borzecin Mały, Topolin), tel. 792-837-373,
  Krzysztof Kalinowski (Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj), tel. 500-150-119,
  Paweł Karczmarek (Lipków), tel. 660-410-259,
  Hubert  Stawiski (Babice Nowe, Zielonki-Parcela), tel. 501-555-915,
  pełnią dyżur telefoniczny.

Podczas dyżurów mogą Państwo zgłaszać wnioski  i postulaty oraz inne trudne sprawy, których załatwienie wymagałoby  włączenia  się radnej/ radnego  z  danego terenu.


Załączniki: