Serwis Informacyjny UG - styczeń 2016

Drukuj

28 stycznia 2016, nr 467

GMINA, URZĄD, TEREN

OTWARTY KONKURS OFERT 27 stycznia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym  zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice  możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Termin składania ofert upływa 18.02.2016 r. o godz. 16.00. Więcej informacji na stronie Biluetynu Informacji Publicznej urzędu gminy: http://bip.babice-stare.waw.pl


ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

WYDARZENIA

POCIĄGIEM NA FERIE ZIMOWE Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl. „Słoneczny” oraz „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. Podróż jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. W pociągach dostępny jest również catering. Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletu można dokonać w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.


FERIE Z UŚMIECHEM - BEZPŁATNE ZAJĘCIA W BRONISZACH  Zapisy na bezpłatne zajęcia w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 15, 05-850 Bronisze. Tel.: 510 284 791.
Plan zajeć:

 • Poniedziałek – 1 lutego
  10.00 – 11.00 (6 – 9 lat), 13.00 – 14.00 (10 – 13 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Tworzenie i projektowanie, program graficzny Paint.
  Warsztaty twórcze 11.00 – 12.00 (4 – 6 lat), 12.00 -13.00 (7 – 11 lat) Maski karnawałowe
  Origami 13.00 – 14.00 (4 – 6 lat), 14.00 – 15.00 (7 – 11 lat) Pudełko na drobiazg               
 • Wtorek – 2 lutego
  Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 (5 – 7 lat) Bałwanki
  Zajęcia teatralne 12.30 -13.30 (od 6 lat) Emocje – nazywanie, pokazywanie emocji w teatrze
  Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ Hip – Hop
 • Środa – 3 lutego
  8.30 -9.30 (10-13 lat), 9.30 – 10.30 (6 – 9 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Tworzenie i projektowanie, program graficzny Paint.
  Robotyka 10.30 – 12.30 (od 8 lat) Szalony świat samochodów - tworzenie modeli jeżdżących.
  Origami 13.00 – 14.00 (4 – 11 lat) Wymyślne stworki i ludziki.
 • Czwartek – 4 lutego
  Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 (5 – 7 lat) Zimowe drzewka
  Zajęcia teatralne 12.30 – 13.30 (od 6 lat) Ruch i dźwięk w teatrze
  Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ Hip – Hop”
 • Piątek – 5 lutego
  Robotyka 10.30 – 12.30 (od 8 lat) Szalony świat samochodów - tworzenie modeli jeżdżących
  12.00 -13.00 (4 – 6 lat), 13.00 – 14.00 (7 – 11 lat) Warsztaty twórcze - Zaplatane balony.                              
 • Poniedziałek – 8 lutego
  9.30 (10 – 13 lat), 9.30 – 10.30 (6 – 9 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Bezpieczny internet dla dzieci.
  Rzeźba 10.30 – 12.30 (6 – 10 lat) Rzeźba z gipsu.
  Fotografia 13.00 – 15.00 (6 – 10 lat) Malowanie światłem. Zabawy fotograficzne z perspektywą.
 •  Wtorek – 9 lutego
  Zajęcia plastyczne 11.00 -12.00 (5 – 7 lat) Wyklejanka - Zimowe płatki, śnieżynki.
  Zajęcia teatralne 12.30 – 13.30 (od 6 lat) Słowo – praca z tekstem
  Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ DISCO
 • Środa – 10 lutego
  9.30 (10 – 13 lat), 9.30 – 10.30 (6 – 9 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Bezpieczny Internet dla dzieci.
 • Czwartek – 11 lutego
  Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 (5 – 7 lat) Lampiony z wróżbą
  Zajęcia teatralne 12.30 – 13.30 (od 6 lat) Tworzenie własnego spektaklu
  Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ DISCO
 • Piątek – 12 lutego
  Malarstwo 10.30 – 12.30 (6 – 10 lat) Malarstwo na ceramice
  Animacja poklatkowa 13.00 – 15.00 (6 – 10 lat) Stworzenie własnego filmu animacyjnego na podstawie bajki.
  Wykonanie zdjęć i montaż filmu w programie komputerowym.

ZDROWIE

OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, ciekawe formy spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość korzystania ze zorganizowanego dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39.


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje, że spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem alkoholowy oraz ich rodziny na spotkania odbywające się w środy - 14.30 - 16.30 oraz w soboty - 12.00 - 14.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i w godz. 17.00 - 19.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 - 16.00 i 16.00 - 18.00. Wszystkie wymienione spotkania odbywają się w nowym budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 21, pok. 41. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93.


TESTY HIV DLA SENIORÓW BEZPŁATNIE I ANONIMOWO w następujących punktach konsultacyjno-diagnostycznych: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: ul. Nowogrodzka 82 wejście B (II piętro), pon. – pt. 16.00 – 20.00,  ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16.00 – 19.00, Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 62, pon. – czw. 15.00 – 19.00, pt. 10.00 – 16.00, Specjalistyczna Przychodnia Internistyczna ul. Jagiellońska 34 (pok. 103      i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30 – 19.00, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla osób żyjących z HIV/AIDS  ul. Wolska 37, tel. (22) 33 58 101, 33 58 102, pon. – wt. 10.00 – 14.00, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku: ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04, czw. 15.00 – 18.00. Badanie należy zrobić min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia. Badanie polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo. Każdy wynik testu należy skonsultować ze specjalistą. Telefon zaufania HIV/AIDS: 22 692 82 26, 0 801 888 448, pon. – pt. 9.00 – 21.00 Więcej na www.aids.gov.pl


21 stycznia 2016, nr 466

GMINA, URZĄD, TEREN

NOWA TRASA AUTOBUSU SZKOLNEGO Przypominamy o nowym połączeniu autobusowym dla uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach. Dowóz dzieci na trasie z Klaudyna do Starych Babic odbywa się wg. następującego harmonogramu: Kurs I - wyjazd godz. 7.30 - powrót godz. 7.55, Kurs II - wyjazd godz. 10.00 - powrót godz. 10.35, Kurs III – wyjazd godz. 13.10 - powrót godz. 13.45, Kurs IV – wyjazd godz. 16.30 - powrót godz. 17.05. Szczegółowy przebieg trasy nowego połączenia: parking przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – Klaudyn - parking przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Firmą świadczącą usługę transportową w 2016 r. z zakresu dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach są Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski, z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. J. Korczaka 12.


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2015/2016 Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

Za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117,

 • Za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 227 221 380,
 • Za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 227 229 535.

Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez urząd gminy ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe etc. Zimowym utrzymaniem chodników niebędących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się firma „REMONDIS Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Zawodzie 16, tel. 225 930 555.


ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

SPORT, WYDARZENIA

RAJD NARCIARSKI 24.01.2016 r.  Powiat Warszawski Zachodni zaprasza miłośników sportów zimowych do udziału w rajdzie narciarskim Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863. Rajd ma za zadanie upamiętnić 153. Rocznicę Powstania Styczniowego. Jest to już czwarta edycja wydarzenia. Trasa rajdu – dwie pętle po 5,6 km - będzie przebiegała szlakami turystycznymi Kampinoskiego Parku Narodowego, ze startem na terenie Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego Julinek, adres: Julinek 1 Leszno k/Błonia. Więcej informacji: www.gosirstarebabice.pl


STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 Informujemy, iż wnioski dotyczące stypendiów sportowych na rok 2016 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2, Zielonki-Parcela, do dnia 25 stycznia 2016 r. Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.stare-babice.waw.pl. Stypendia sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy Stare Babice.


SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. Dnia 25 stycznia 2016 r.   w godz. 17.00-21.00 „Marketing Sieciowy” - spotkanie networkingowe stołecznego forum przedsiębiorczości połączone z wykładem Adama Grabowskiego. Dnia 27 stycznia w godz. 10.00-12.00 „Podatek od towarów i usług - VAT” - szkolenie przygotowane przez Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Dnia 27 stycznia w godz. 10.00-12.00 „Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności - obowiązki wobec zakładu ubezpieczeń społecznych” Szkolenie przygotowane przez i Oddział ZUS w Warszawie.


MEDIACJE ŚRODOWISKOWE – KOMPOSTOWNIA Odbędą się 26 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Z. Sokołowskiego przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie. W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy zainteresowane strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

ZDROWIE

GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA W FORMMED Klinika Formmed z Babic Nowych zawiadamia o rozszerzonej ofercie badań refundowanych przez NFZ. Od 9 grudnia 2015 r. można wykonać badania gastroskopii i kolonoskopii. Badania wykonywane są w nowej Pracowni Endoskopowej, zapisy w rejestracji, tel. 22 350 47 05, kom. 606 388 973.


BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W MAMMOBUSIE LUX-MED. LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się: w Łomiankach w dniu 26 stycznia 2016 r. przy Markecie Carrefour Express, ul. Baczyńskiego 30 oraz 29 stycznia 2016 r. w Błoniu przy Ośrodku Zdrowia, ul. Piłsudskiego 2/4. Mammografia dla Pań w wieku 50 – 69 lat wykonana będzie bezpłatnie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, refundowanego kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mammografia dla Pań w wieku 40 – 49 lat oraz 70 – 75 lat wykonywana będzie bezpłatnie w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl. Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 58 666 2 444 - czynne 7 dni w tygodniu.


OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, ciekawe formy spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość korzystania ze zorganizowanego dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39.


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje, że spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem alkoholowy oraz ich rodziny na spotkania odbywające się w środy - 14.30 - 16.30 oraz w soboty - 12.00 - 14.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i w godz. 17.00 - 19.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 - 16.00 i 16.00 - 18.00. Wszystkie wymienione spotkania odbywają się w nowym budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 21, pok. 41.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93.

14 stycznia 2016, nr 465

GMINA, URZĄD, TEREN

NOWA TRASA AUTOBUSU SZKOLNEGO! Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 40 na nowej trasie: Klaudyn – Stare Babice – parking przy  Szkole Podstawowej. HARMONOGRAM KURSÓW AUTOBUSU DOWOŻĄCEGO DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W STARYCH BABICACH  od 4 STYCZNIA 2016 r.: Kurs I   - 7.20 (zmiana godziny  na 7.30  od poniedziałku 11.01.2016 r.), powrót - godz.  7.55, Kurs II  - 10.00 powrót - godz. 10.35, Kurs III - 13.10 powrót - godz. 13.45, Kurs IV - 16.30 powrót - godz. 17.05, Trasa:  parking przy Szkole Podstawowej – Klaudyn - Stare Babice - parking przy Szkole Podstawowej.
Firma świadcząca usługę transportową w 2016 r.  z zakresu dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach: Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski,  z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. J. Korczaka 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej, ul. Polna 40, tel.: 22-722-91-29, e-mail: szkola-starebabice@wp.pl


POMOC DLA BEZDOMNYCH Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuje, że dzwoniąc na bezpłatną infolinię 987 można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla bezdomnych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w połowie listopada 2015 r. uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie czy punkty pomocy medycznej.


WIDZISZ ZAGROŻENIE? ALARMUJ!  Jeżeli zauważycie Państwo w swoim otoczeniu niepokojącą Was sytuację, podejrzanie zachowujące się osoby, przypadkowo staniecie się świadkami przestępstwa, zauważycie, że komuś może grozić niebezpieczeństwo – poinformujcie o swoich spostrzeżeniach dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, tel. (22) 752 80 00, (22) 60 43 900, lub w sytuacjach nagłych - najbliższą jednostkę Policji pod nr. alarmowym 997, 112. Do Państwa dyspozycji pozostaje również adres poczty elektronicznej kppwawzach@policja.waw.pl


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2015/2016 Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

 • za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117,
 • za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 227 221 380,
 • za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 227 229 535.

Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez urząd gminy ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe etc. Zimowym utrzymaniem chodników niebędących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się firma „REMONDIS Sp. z o.o.”  z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Zawodzie 16, tel. 225 930 555.


ODŚNIEŻAMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

SPORT, WYDARZENIA

RAJD NARCIARSKI 24.01.2016 r.  Powiat Warszawski Zachodni zaprasza miłośników sportów zimowych do udziału w rajdzie narciarskim Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863. Rajd ma za zadanie upamiętnić 153. Rocznicę Powstania Styczniowego. Jest to już czwarta edycja wydarzenia. Trasa rajdu – dwie pętle po 5,6 km - będzie przebiegała szlakami turystycznymi Kampinoskiego Parku Narodowego, ze startem na terenie Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego Julinek, Julinek 1 Leszno k/Błonia. Więcej informacji: www.gosirstarebabice.pl


STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 Informujemy, iż wnioski dotyczące stypendiów sportowych na rok 2016 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2, Zielonki-Parcela, do dnia 25 stycznia 2016 r. Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.stare-babice.waw.pl Stypendia sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy Stare Babice.

ZDROWIE

GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA W FORMMED Klinika Formmed z Babic Nowych zawiadamia o rozszerzonej ofercie badań refundowanych przez NFZ. Od 9 grudnia 2015 r. można wykonać badania gastroskopii i kolonoskopii. Badania wykonywane w nowej Pracowni Endoskopowej, zapisy w rejestracji, tel. 22 350 47 05, kom. 606 388 973.


BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W MAMMOBUSIE LUX-MED. LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się: w Łomiankach w dniu 26 stycznia 2016 r. przy Markecie Carrefour Express, ul. Baczyńskiego 30 oraz 29 stycznia 2016 r. w Błoniu przy Ośrodku Zdrowia, ul. Piłsudskiego 2/4. Mammografia dla Pań w wieku 50 – 69 lat wykonana będzie bezpłatnie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, refundowanego kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mammografia dla Pań w wieku 40 – 49 lat oraz 70 – 75 lat wykonywana będzie bezpłatnie  w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl. Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 58 666 2 444 - czynne 7 dni w tygodniu.


OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, ciekawe formy spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość korzystania ze zorganizowanego dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39.

8 stycznia 2016, nr 464

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA WYŁĄCZENIA PRĄDU! 12.01.2016 r. w godz. 9.30-18.00 w miejscowościach - Stare Babice ulice: Gwiaździsta, Sienkiewicza, Pogodna | Lipków ulice: Kontuszowa, Hetmańska, Kowalskiego, Rocha, Mościckiego od nr 26 i 29 do nr 200 i 205, Karabeli, Husarska | Zielonki Wieś ulice: Sportowa, Sportowa 58 | Koczargi Stare ulice: Górki, Akacjowa.


NOWA TRASA AUTOBUSU SZKOLNEGO! Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 40 na nowej trasie: Klaudyn – Stare Babice – parking przy  Szkole Podstawowej. HARMONOGRAM KURSÓW AUTOBUSU DOWOŻĄCEGO DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W STARYCH BABICACH  od 4 STYCZNIA 2016 r.: Kurs I   - 7.20 (zmiana godziny  na 7.30  od poniedziałku 11.01.2016 r.), powrót - godz.  7.55, Kurs II  - 10.00 powrót - godz. 10.35, Kurs III - 13.10 powrót - godz. 13.45, Kurs IV - 16.30 powrót - godz. 17.05, Trasa:  parking przy Szkole Podstawowej – Klaudyn- Stare Babice - parking przy Szkole Podstawowej. Firma świadcząca usługę transportową w 2016 r.  z zakresu dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach: Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski,  z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. J. Korczaka 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej, ul. Polna 40, tel.: 22-722-91-29, e-mail: szkola-starebabice@wp.pl


POMOC DLA BEZDOMNYCH Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuje, że dzwoniąc na bezpłatną infolinię 987 można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla bezdomnych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w połowie listopada 2015 r. uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie czy punkty pomocy medycznej.
WIDZISZ ZAGROŻENIE? ALARMUJ!  Jeżeli zauważycie Państwo w swoim otoczeniu niepokojącą Was sytuację, podejrzanie zachowujące się osoby, przypadkowo staniecie się świadkami przestępstwa, zauważycie, że komuś może grozić niebezpieczeństwo – poinformujcie o swoich spostrzeżeniach dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, tel. (22) 752 80 00, (22) 60 43 900, lub w sytuacjach nagłych - najbliższą jednostkę Policji pod nr. alarmowym 997, 112. Do Państwa dyspozycji pozostaje również adres poczty elektronicznej kppwawzach@policja.waw.pl


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2015/2016 Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

 • za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki,
  tel. 227 555 946 lub 227 555 117,
 • za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 227 221 380,
 • za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 227 229 535.

Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez urząd gminy ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe etc. Zimowym utrzymaniem chodników niebędących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się firma „REMONDIS Sp. z o.o.”  z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Zawodzie 16, tel. 225 930 555.

ODŚNIEŻAMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

SPORT, WYDARZENIA

BABINICZ 2015 PRZYZNANY! Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 6.01.2016 r. po raz kolejny wręczono Nagrodę „Babinicza”. Została ona przyznana osobie,  która w 2015 roku szczególnie zasłużyła się dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. Tegorocznym laureatem Nagrody „Babinicza” został Pan Krzysztof Wąsikowski.  Jest on mieszkańcem i sołtysem Blizne Łaszczyńskiego. To znany społecznik, który dba o interesy mieszkańców swojego sołectwa. Lista osób, którym pomógł jest bardzo długa, jednak jak sam stwierdził na Gali laureat: „Ważniejsze jest to, czego jeszcze mogę dokonać”.


KOLĘDUJMY W BLIZNEM 12 stycznia o godz. 15.30 przedszkole w Bliznem Jasińskiego zaprasza na rodzinne kolędowanie.


RAJD NARCIARSKI 24 stycznia  Powiat Warszawski Zachodni zaprasza miłośników sportów zimowych, do udziału w rajdzie narciarskim Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863. Rajd realizowany jest dla upamiętnienia 153 rocznicy Powstania Styczniowego. Jest to już czwarta edycja wydarzenia. Trasa rajdu – dwie pętle po 5,6 km, będzie przebiegała szlakami turystycznymi Kampinoskiego Parku Narodowego, ze startem na terenie Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego Julinek, Julinek 1 Leszno k/Błonia. Więcej informacji: www.gosirstarebabice.pl

ZDROWIE

GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA W FORMMED Klinika Formmed z Babic Nowych zawiadamia o rozszerzonej ofercie badań refundowanych przez NFZ. Od 9 grudnia 2015 r. można wykonać badania gastroskopii i kolonoskopii. Badania wykonywane      w nowej Pracowni Endoskopowej, zapisy w rejestracji, tel. 22 350 47 05, kom. 606 388 973.


OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, ciekawe formy spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość korzystania ze zorganizowanego dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39.

Załącznik: